Fottur til Store Smørstabbtinden

Publisert av privatperson
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Krevende
 • Lengde og varighet
  6,4 km
  6 timer
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Jun - sep

Store Smørstabbtind er noko ein legg merke til når ein køyrer austover over Sognefjellet. Utgangspunktet for turen er Krossbu turiststasjon.

Start ved Krossbu Turistasjon, og første delen av turen går opp mot breporten ved Leirbrean. Det går sti langs elva, men mi rute ligg litt nord for den. Lettgått terreng, og uansett kjem ein fram til brefronten og det vesle vatnet som breen endar i.

Herifrå går ein i nordleg retning for å kome opp på ryggen mot Lerivatnet. Oppe på ryggen går ein aust/sør-aust i retning Store Smørstabbtind. Ein kryssar elva som er utløpet til Leirvatnet, og dette er siste sjans til å finne rennande vatn før ein er tilbake igjen. Deretter skal ein opp til skaret mellom Store Smørstabbtind og Storebreatind. Her var ingen tydeleg sti, men det er ikkje noko problem å finne ein veg oppover. Plutseleg står ein på eit platå på ca 1880 meters høgde og ser bort på den mest krevande delen av turen.

Det fins fleire beskrivelsar av rutevalg opp denne kneika. Eg hadde lest meg fram til at ein skulle unngå venstresida, samt at midten ikkje heller var å anbefale. Møtte folk som var på veg ned igjen, og desse hadde gått midt opp gjennom sida. Går nok bra det og, og talet på småvardar seier vel litt om at der har gått folk. Men kanskje ein bør vere litt obs på at ikkje alle vardane er laga på veg ned - den verste vegen. Uansett hadde eg lest meg til at høgresida var å anbefale, og gjekk eg ut på kanten for å finne ein farbar veg opp. Ute til høgre var det plutseleg ein sti, ganske tydeleg. Eg opplevde det ikkje som særleg utsett eller luftig, og om ein brukar god tid er ikkje dette partiet veldig krevande. Nokon vil kanskje oppleve det som luftig, men eg kjente meg heilt trygg heile tida. Det verste var nok at ura var forholdsvis laus, så ver obs om ein går fleire i lag at ein ikkje forårsakar steinsprang for dei som kjem bak.

Når denne delen er unnagjort er det sjarmøretappen som gjenstår opp til toppunktet på 2208 m.o.h. Ei fantastisk panoramautsikt er det som ventar. Magisk å stå på toppen og skue utover Smørstabbmassivet med Kniven, Geita, Saksa og Storebjørn i sør.

Retur er same veg som opp, og fram og tilbake er dobbelt så langt.

Tur/retur er denne turen etter denne ruta ca 13 km, og med 6-7 timar har ein god tid også til eit par gode pausar.

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

Følg Fv 55 Sognefjellsvegen frå Fortun (Sogndal, Gaupne, Skjolden) austover forbi Turtagrø og Sognefjellshytta i retning Lom. Krossbu Turiststasjon ligg like ved vegen. Frå aust køyrer ein frå Lom vestover Fv 55 Sognefjellsvegen mot Sogn. Godt med parkeringsplassar ved turiststasjonen. For evt parkeringsavgift må ein ta kontakt med Krossbu.
Annonse

Publisert av