Søgne - Lunde/Repstad - Linnåsen (6)

Legg til huskeliste
Annonse
Ved varden på Linnåsen møtes grensene for gårdene Klepland, Tangvall, Lunde og Repstad i Søgne og Birkenes, Greipstad og Tronstad (Nepstadmyra) i Songdalen. Varden, 232 moh., er et fantastisk utsiktspunkt. Her ser du havet fra Kristiansandsområdet i øst til Mandalsregionen i vest.
Fra Søgne har du ni veivalg når du skal gå til Linnåsen. Alle...

Adkomst med egen bil

Parkér ved Tinntjønn skole.
Annonse