Juvvandring i Drammen!

Legg til huskeliste
Annonse

Kjøsterudjuvet ved Åssiden i Drammen er 1300 meter lang med opptil 50 meter høye vegger. Bredden på juvet er ca 8 til 15 meter. Geologene mener smeltevannet fra isbre har trengt gjennom de løse massene og skapt juvet for ca. 10.000 år siden. Å vandre opp gjennom juvet er både litt spennende og spektakulært. Turen kan starte ved Aronsløkka eller Turheisen.. Her finner du lysløypa som går innover mot Solbergelva. Følg grusveien ca 500 meter. Du kommer da frem til en liten bru over bekken i Kjøsterudjuvet. Du går da inn i juvet rett før brua og følger dalbunnen mellom steinene oppover. I de vanskelige partiene er det lagt ut boltet stige. Underveis bør du vurdere vannføringen i bekken som kommer fra Tjuvtjern på Tverråsen. Blir strømmen stri kan dette medføre risiko for steinsprang og ras. Gå derfor ikke i dette juvet alene eller når vannføringen er stri, noe den kan bli etter kraftige regnskyll eller snøsmelting. Av og til bør du titte oppover mot himmelen og fornemme hvor dramatisk og dypt juvet er. Føler du at dette blir noe krevende for deg, eller er vannmassen vel stri, da kan du gå over brua og følge stien rett nordover. Dette er en flott sti som følger kanten, men en ganske tøff stigning. Flere steder kan du titte ned i det dype juvet. På toppen kan det være deilig å ta et bad i Gamledammen før du tar turen ned igjen. Hjemover kan du gå 500 meter rett øst fra Gamledammen og til den blåmerkede stien. Ta stien sydøstover gjennom fin furuskog med gløtt over Drammensdalen flere steder. Du når Kristian Brenners vei i bunn og kan der følge veien tilbake til utgangspunktet. På denne turen bør du bruke kraftige sko som ikke blir våte med en gang.

Adkomst med egen bil

Turen kan starte ved Aronsløkka eller Turheisen ved åssiden i Drammen, følg veien vestover fra Drammen sentrum.

Adkomst med kollektivtransport

det går buss til Aronsløkka.( Drammen skisenter)

Annonse