Herstadhei-runden med besøk på Tjuvekollen og Herstadheihytta

Publisert av privatperson
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  10,6 km
  2 timer
  Turen går tur/retur samme vei
 • Sesong
  Apr - okt

Herstadhei og Villingstadåsen er et flott turområde rett ved Midtbygda og Hyggen i Røyken. Her finner du variert, men relativt lettgått turterreng, strålende utsikt fra Herstadhei turisthytte og en spennende bygdeborg fra jernalderen.

Du kan starte turen både fra Katrineåsen i Midtbygda og Hyggen, men kommer du utenbygds fra anbefales det å starte på Katrineåsen.

Fra parkeringsplassen ved Røykenhallen og Røyken videreående skole går det i oppoverbakke et kort stykke og deretter forbi Midtbygda Kanvas barnehage og inn i et nytt boligfelt. Ta til høyre og ned vei ved skiltet som viser vei til Herstadhei. Etter et korts tykke tar du igjen til høyre, og før du etter få meter skrår inn i skogen på venstre side. Her følger du en umerket med tydelig sti gjennom et skogholt.

Etter rundt 200 meter kommer du til et jorde ved Liverud, som du krysser på etablert sti. Ikke gå på jordet eller åkeren. Ta til venstre når du kommer til grusveien. Denne følger du i underkant av 200 meter før du går inn i skogen på venstre side ved skilt merket Herstadhei. Her følger du en bred, umerket trasé i slak motbakke opp mot stikrysset som kalles Svartediket, hvor du tar til høyre mot Herstadhei og Krysset.

Følg den tydelige stien gjennom et relativt flatt men normalt kupert skogsterreng i rundt 1,2 kilometer til neste stikryss som kalles Krysset. Her tar du oppover til venstre på grusvei, skiltet mot Herstadhei og Langmyrene. Grusveien går etter hvert over til bred sti. Fra Krysset er det moderat stigning de neste 500 meterne, før det flater ut igjen og blir normalt kupert videre. Etter rundt 1 kilometer fra Krysset, svinger stien nesten nitti grader mot venstre og ned en slak bakke. Etter et stykke kommer du til neste stikryss ved Breimosen. Ta til venstre og følg skilt mot Herstadhei.

Bare 500 meter fra stikrysset kommer du til Herstadhei turisthytte som holder åpent om høsten før skisesongen. Selv om hytta ikke er åpen, er det likevel et flott sted å sitte ned for en pause. Det er godt med plass rundt og rett i nærheten er det også satt opp en gapahuk. For veldig mange er også Herstadhei turisthytte et turmål i seg selv.

Fra turisthytta følger skiltet mot Katrineåsen og Haugsplassen og stien som går forbi utedoen. Et kort stykke går du langs myr på venstre side, før stien fortsetter i nedoverbakke. Vær oppmerksom på et par bratte kneiker. Ta til venstre mot Haugsplassen ved neste stikryss, og følg bred og fin sti i slak nedoverbakke i rundt 300 meter til neste stikryss. Hold mot høyre inn på bred hogstvei som går hele veien frem til Haugsplassen, for det meste i slak nedoverbakke.

Eter rundt 1 kilometer fra stikrysset får du Haugsplassen på venstre side. Fortsett forbi Haugsplassen og inn på smal, men tydelig sti. Først i en liten slak motbakke, og videre gjennom en åpen furuskog over et lite høydedrag. Etter et stykke kommer du til en gammel hogstvei langs et flott bekkedrag, som du følger et stykke langs bekken i slak nedoverbakke. Vær oppmerksom på at stien kan være vanskelig å følge om sommeren på grunn av høy vegetasjon. Etter hvert får du en myr og et tjern på venstre side. Stien fortsetter i en liten bue forbi tjernet som kalles Igletjern.

Rundt 100 meter etter Igletjern kommer du til en klopp og et stikryss på andre siden. Her kan du ta til høyre mot Tjuvekollen, hvor du finner en bygdeborg fra jernalderen. Stien er skiltet og lett å følge. Fra stikrysset går du rundt 200 meter frem til neste skilt som viser vei inn i skogen på høyre side. Deretter rundt 200 meter i slak stigning opp til restene etter bygdeborgen. Fra Tjuvekollen er det også fin utsikt mot omlandet, og gårder som har vært dyrket siden vikingtiden.

Gå tilbake til stikrysset ved kloppen, og fortsett rett frem opp slak stigning i retning Katrineåsen. Det første stykket går i bred trasé, før det smalner forbi en myr og myrtjern på venstre side. Når du er fobi dette partiet følger du retningsskilt mot venstre og på nytt inn på bred trasé frem til neste stikryss. Her er det to skilt som viser vei til Katrineåsen og du følger det med lengst avstand, nærmere bestemt 2 km.

Etter et godt stykke er du tilbake ved stikrysset som kalles Svartediket. Hold til høyre og fortsett i slak nedoverbakke mot Katrineåsen.

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

Start fra Katrineåsen ved parkeringen til Røykenhallen og Røyken videregående skole i enden av Jon Leiras vei, eller start fra Hyggen ved Hyggentorget.

Adkomst med kollektivtransport

Nærmeste bussholdeplass til Katrineåsen er Røyken rådhus, rundt 1 kilometer fra Røykenhallen og Røyken videregående skole. For start i Hyggen, er nærmeste stoppested Hyggen.
Annonse

Publisert av