Åletjern – Tinnskollen 

Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  1,9 km
  1 time
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Apr - okt

Følg gangvei til info tavle m/kart. Fra info tavle følges gangveg/lysløype mot Åletjern, som passeres i sydenden av tjernet på bro over demningen. På vestsiden av tjernet er fin badeplass med flere fine rasteplasser. Åletjern er gammelt drikkevannsbasseng for deler av Skien. Stien videre følger veg/lysløype til nordenden av tjernet hvor den stiger litt fram til kryss mot Tvittingen, herfra fortsetter stien på lysløypa østover fram til neste stikryss hvor stien er merket mot Tinnskollen. (I nordenden av Åletjern er det en fin gapahuk ca. 100 m syd for stien). Stien forlater nå lysløypa og fortsetter på enkel sti på klopper over noen fuktige områder til den stiger forholdsvis bratt opp lia mot Tinnskollen 171 moh. På toppen er det rasteplass med fin utsikt. Fra Tinnskollen følges stien sørøstover i fin åpen furuskog tilbake til lysløypa som følges tilbake til utgangspunktet

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

Buss stopp M1 (Uglevegen) – Begrenset parkering – Info tavle ca. 100 meter nord for stoppested.

Adkomst med kollektivtransport

Buss M1
Annonse