Lundsdalen nord.

Legg til huskeliste
Annonse

Parkering øst for Luksefjellvegen v/Milba – Buss stopp 50 m før parkeringen. Skiltet mot Lundsdalen. Følg asfaltert boliggate mot øst til bom deretter på enkel traktor veg over åpen mark til kryss hvor det er skiltet flere alternative turstier i Lundsdalen. Det er merket tre alternative rundturer i Lundsdalen nord på henholdsvis 1.0 km, 1.3 km o...

Adkomst med egen bil

PARKERING LUKSEFJELLVEGEN (FYLKESVEG 31) ØST FOR MILBA

Adkomst med kollektivtransport

BUSS STOPP LIMI P6
Annonse