Blåfjell fra Kleiva

Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  4,7 km
  2 timer, 30 minutter
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Mai - okt

Parkeringen ligger syd for Haugerødvegen ved Kleiva. Stien starter rett nord for parkeringen og følger gårdsvegen til Haugerød ca. 100 m til den går inn i terrenget. Følg stien merket mot Blåfjell. Etter ca. 1 km kommer stien inn på skogsbilvegen (bomveg) som går fra Kleiva til Stakamyr. Ved Stakamyr ca. 50 m før vegen slutter er det skiltstasjon hvor det er merket til Blåfjell i to retninger (dette er en rundtur som kan gås i begge retninger). Her anbefales stien mot øst som går i noe myrete terreng mot Blåfjellmyra, men det ligger klopper/gangbaner i de våte partiene. Blåfjell ligger rett nord for Blåfjellmyra, men stien går over en hogstflate øst for myra hvor den stiger forholdsvis bratt mot toppen. På toppen, som ligger på 460 moh er det gapahuk og en fin varde som ble bygget til STT`s 100 års jubileum i 1987. Denne er bygd av stein fra alle kommunene i Telemark. Toppen har en av de fineste utsiktene i Skien. Fra toppen fortsetter stien mot nordvest med flere flotte utsiktsplasser. Etter at høydedraget er passert svinger stien mot sydvest/syd tilbake til Stakamyr, forbi Havretjernstua (som ikke ligger ved Havretjern, den er i sin tid flyttet) og stikryss mot Skrehelle. Fra Stakamyr tilbake til parkeringen som beskrevet tidligere.

Høydeforskjell ca. 200 m

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

PARKERING VED KLEIVA PÅ HAUGERØDVEGEN - TA AV FV 32 VED ÅMOT VIDERE PÅ HØGLIVEGEN/HAUGERØDVEGEN.
Annonse