Gunnborgdalen rundt

Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  7,0 km
  2 timer
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Mai - aug, okt - okt

Parkering på gamlevegen vest for Toras hytte. Stien starter rett vest for hytta og passerer en gapahuk undervegs. Etter noen hundre meter kommer stien inn på grusveg som følges noen meter mot vest før den kommer inn på gresslagt veg mot vest. (Følg skilt mot Gunnborgdalen). Etter hvert kommer stien inn på ny grusvei, som følges mot øst. Etter ca. 100 m på denne vegen går stien inn i terrenget mot nordvest. Litt stigning i starten før stien går inn i Gunnborgdalen naturreservat med et spesielt rikt planteliv. Stien passerer også Odds gamle skibakke hvor kronprins Olav var en av deltakerne i 1924. Stien gjennom reservatet kan være noe sleip p.g.a. leire, men den er sikret på noen steder.( Herkan det være litt krevende partier. På nordsiden av verneområdet passeres Storhaug, Nord for Storhaug lå det også en hoppbakke som var i bruk i tiden rundt 2. verdenskrig. Nord for Storhaug kommer stien inn på Haugerødvegen, som følges mot vest og fortsetter på jordene nord for Storhaug til den kommer inn på gårdsvegen til Storhaug gård. Stien som er blåmerket går på undersiden av gården og fortsetter på gammel kulturmark syd for gården forbi en del gamle hytter. Noen er i sterk forfall mens andre er tatt vare på. Det kan gå beitedyr (mest sau) i området, det er derfor enkelte gjerder som må passeres. Etter at denne kulturmarka er passert er vi tilbake på samme veg som vi kom og denne stien følges tilbake til Toras hytte.

Høydeforskjell ca. 170 m

Slik kommer du deg dit

Adkomst mulig med

 • Kollektivtransport

Adkomst

PARKERING VED TORAS HYTTE (ÅMOT) PÅ Fv32
Annonse