Historisk vandrerute Reisadalen (Saraelv - Ráisjávri)

Publisert av: Den Norske Turistforening
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Ekstra krevende
 • Lengde og varighet
  46,7 km
  3 dager
  En vei
 • Sesong
  Jun - okt

Ruta som utgjør den historiske vandreruta i Reisadalen går fra Saraelv, langs Reisaelva til Imo og videre over fjellet inn mot Finnmarksvidda ved Ráisjavri/Reisavann og grensen til Reisa nasjonalpark.

Fra der veien svinger inn på tunet til Saraelv går en mindre, men kjørbar skogsvei rett fram til båtplassen, ca 800 m lenger innover. Underveis tar også skogsveien innover dalen opp til høyre. Fra båtplassen starter stien langs elva. Etter litt over to kilometer kommer stien inn på skogsveien som følges i nesten to kilometer til stien tar ned til venstre mot elvebredden. I flomtida kan deler av stien være oversvømt, så da vil det være best å bruke veien den første biten strekningen fra Saraelv også. Fra der stien forlater veien går den ned til elvekanten og følger elva hele veien innover dalen. Litt før Sieimma er det litt krevende pga. grov ur helt ned til elva. Ved Sieimma kommer går ruta inn i Reisa nasjonalpark. Stien krysser noen sideelver av ulik størrelse. Cissaldat deler seg i flere småbekker som steingåes. Alttarinjoki og Rautosuvantojoki krysses på dårlige klopper eller vades (krevende i flomtida). Underveis passeres vi Mollisfossen på andre sida av Reisaelva, og får et storslagent utsyn til fossen. Også et kort parti med ur litt lenger inn, og må krysse Vuomadatjohka på klopp før vi tar ned til Reisaelva igjen og kommer da snart til ei åpen koie med to overnattingsplasser. Herfra og opp til Nedrefosshytta er det ca 6 km. På hele strekningen fra Saraelv til Nedrefosshytta stiger dalen ca 50 m.

Fra Nedrefoss til Ráisjávri/Reisavannet er mer krevende, med vadinger og et bratt parti. Fra Nedrefosshytta går man et lite stykke før man går over hengebroa for å krysse Reisaelva. Sørøstover opp langs elva går stien i tildels ulendt terreng. Gjennom Bjørnehiet, på ei smal hylle 12-15 m over elva (stien er sikret), og på helårsbru over Avvejohka. Videre opp langs Imojohka, som krysses tre ganger. Den første er mest krevende, den neste kan hoppes, og øverste kryssinga er enklest, her har elva flere løp. Videre oppover Imobakkene. Det går sti til Imofossen som tar av både nedenfor og ovenfor Imoroavvi (skiltet). Etter hvert slakere fram til Luovddiijohka som må vades (dette er en noe stri elv).

Videre slakt oppover i tørt lende fram til nordsiden av Miehtavarri og innover i Miehtavaggi. Så litt ned til Miehtajohka, som vades. Noe brattere opp til Njuolgavarri, men slakt unna på sørsiden av høydedraget. Ned i dalen mellom Vuolavarit og Boazoaivi følger man stort sett kjørespor videre. Over bjørkeskogen er det stort sett tørt, noe mer myr gjennom skogen. Fine sandmoer sør for Boazoaivi. Njargajohka (25-30 m brei) vades til knes. Vekslende tørre og våte strekninger langs kjøresporet videre til sørsiden av Aitevarri (litt stigning) og ned mot Raisjavri.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Adkomst til Saraelv langs Fylkesvei 865 (Storslett-Bilto) og kommunal grusvei fra Bilto - Saraelv. Totalt ca 47 km en vei. Parkering ved snuplassen, Ovii Raishiin eller ved parkering øvre Kirkestilla.

Varsel

Annonse