Augastadstølen

Publisert av: Kvam Turlag
Me parkerar på Augastad og går på grusa veg, passerer kulturminnet Oppgangssaga på Grind, der det og står eit gamalt kvernhus og går vidare til støls. Før du kjem til den velhaldne stølsgrenda går du forbi ei fin elv. Har du kjærasten med deg, skal du ta ein stopp her. Då kan det verta søt musikk.
3,5km (ein veg)

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Ta av på Augastadvegen eit par kilometer etter Tørvikbygd på Rv49 i retning Strandebarm.