Setermarka natur og kultursti (Setermyrene - Lepptinden)

Legg til huskeliste
Annonse

SETERMARKA NATUR- OG KULTURSTI
Setermarka ble i forrige århundre brukt til setring og beitemark for husdyrene på gården «Galtnessætran». Fra 1950-årene ble det gjort et formidabelt skogreisningsarbeid med bygging av traktorveier, grøfting av myr og planting av furu. En økende elgstamme på 1980-tallet forsynte seg grovt av ungskogen.

...

Annonse