Tjønnane i Agjeldsdalen

Publisert av privatperson
Annonse

Om turen

Turen starter ved garden Agjeld som ligg på sørsida av Nordfjorden like ved Olden.
Første del av turen går på traktorveg så over i rås som snor seg opp dei bratte bakkane.
Frå setra er det flott utsikt. Turen går vidare på tydeleg rås/sti bak fjøsen som står til høgre.
Terrenget blir meir myrlendt etterkvart. Ved 600 meters høgde drei mot venstre og ein kjem inn på større myrområde der Tjønnane ligg.

Dette turforslaget er laget og publisert av en privatperson. UT.no er ikke ansvarlig for feil eller mangler i turforslaget, og kan ikke bli holdt ansvarlig for skader eller situasjoner som måtte oppstå hvis du følger denne turen.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Følg Rv 60 til Olden. Ta av på Agjeldsvegen og køyr til parkeringsplass like før øverste garden.
Annonse