Tjønnane i Agjeldsdalen

Publisert av privatperson
Legg til huskeliste
Annonse

Turen starter ved garden Agjeld som ligg på sørsida av Nordfjorden like ved Olden.
Første del av turen går på traktorveg så over i rås som snor seg opp dei bratte bakkane.
Frå setra er det flott utsikt. Turen går vidare på tydeleg rås/sti bak fjøsen som står til høgre.
Terrenget blir meir myrlendt etterkvart. Ved 600 meters høgde drei mot venstre og ein kjem inn på større myrområde der Tjønnane ligg.

Adkomst med egen bil

Følg Rv 60 til Olden. Ta av på Agjeldsvegen og køyr til parkeringsplass like før øverste garden.
Annonse