Heiarunden

Publisert av: Øysteins turside
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  5,9 km
  2 timer
 • Sesong
  Mar - nov

Heiarunden er en tur som går rundt tjernet Heia i Fet. Turen går i et lett framkommelig terreng med sti hele runden. Langs med stien er det flere steder rester etter tidligere boplasser som er merket, samt en historisk hendelse.

Det er veldig greit å starte turen ved den gamle husmannsplasssen Skauen som ligger ved Hvaltjern. Derfra krysser man Kompveien og går runden rundt Heia. I vestenden av Heia er det en demning som demmer opp Heia. Der er det en bro over demningen. Etter å ha gått noen hundre meter kommer man til ei lita kløft hvor det er risset inn årstallet 1794, etter en hendelse i forbindelse med svenskenes krigføring mot Norge.

I den nordøstlige delen av Heia er det en bro som kalles Februa som var et sted man førte kveg over før i tida.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Parkering ved Hvaltjern med mange plasser og uten avgift.

Adkomst med offentlig transport

Bussrute 470 kjører fra bussterminalen i Lillestrøm med flere daglige avganger.
Annonse

Publisert av

Øysteins turside