Tur til Mørkgonga og Gyrihaugen

Publisert av: DNT Oslo og Omegn
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  4,9 km
  2 timer
 • Sesong
  Apr - nov

Mørkgonga er Krokskogens mest spektakulære plass, og fra Gyrighaugen har du utsikt til "hele verden", ihvertfall nesten.

RUTEBESKRIVELSE:
For å komme deg opp følger du merket sti oppover langs den gamle Skardveien, skiltet med «Mørkgonga utsikt». Følg den merkede stien opp til Skardet, hvor en tar av i stikrysset og følger den flotte åsen nordover til Mørkgonga utsikt. Her kommer du på oppsiden av gjelet og får en herlig utsikt over hele Ringerike med fjellene i bakgrunnen. Retur samme vei, eller lag en runde ned mot Gyrihaugflaka og så nordover igjen til Skardet og Åsaveien.

OBS: Det anbefales ikke å gå selve Mørkgonga på grunn av rasfare, men følge Skardveien og komme til Mørkgonga og den fantastiske utsikten fra østsiden.

Når du har kommet deg til Mørkgonga er det også fint å gå opp til Gyrihaugen. Følg turforslaget til Mørkgonga utsikt. Fra stikrysset innenfor Mørkgonga tar du av til Gyrihaugen. Her kan du velge, enten en bratt rute på nordsiden av Migartjern, eller en noe slakere rute på sørsiden. Denne er noe lenger, totalt ca 4,9 km. Begge er merket. Migartjern er et flott sted å stoppe med flere muligheter til en rast og kanskje et bad. Fra Gyrihaugen har du utsikt til "hele verden", ihvertfall nesten.

OBS: Det er kun få parkeringsplasser tilgjengelige og folk oppfordres til å parkere i Sundvollen, eller ved Friluftshuset i Åsa og eventuelt sykle/gå til ferista. Et annet alternativ er å kjøre til Damtjern og gå turen på blåmerka sti derfra.

OBS: Mørkgonga naturreservat
De bratte skrentene langs ås-siden er omfattet av reservatet. Her finner en spesielle naturtyper som rommer mange sjeldne og truede arter. Det er stor variasjon i flora og vegetasjonstyper. I reservatet er det tillat å ferdes på stier til fots, men ikke med sykkel, utenom på Skardveien.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Med bil enten nord fra Åsa eller syd fra Sundvollen. Parkering på liten parkeringsplass der stien begynner.

Adkomst med offentlig transport

Buss 212 mellom Sundvollen og Åsa stanser her, men den går bare tidlig og sent på dagen. Ikke i helgene. Se rutetider for avgang.
Annonse

Publisert av

DNT Oslo og Omegn