Tur til Mørkgonga og Gyrihaugen

Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  5,0 km
  2 timer
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Apr - nov

Mørkgonga er Krokskogens mest spektakulære plass, og fra Gyrighaugen har du utsikt til "hele verden", ihvertfall nesten.

RUTEBESKRIVELSE: For å komme deg opp følger du merket sti oppover langs den gamle Skardveien, skiltet med «Mørkgonga utsikt». Følg den merkede stien opp til Skardet, hvor en tar av i stikrysset og følger den flotte åsen nordover til Mørkgonga utsikt. Litt oppe på ryggen møter du et nylig anlagt stikryss, som tar deg litt mot høyre, ned i dalen på østsiden av ryggen. Ved det neste stikrysset kan du velge å ta til venstre, ned til Mørkgonga, eller til høyre til Gyrihaugen. Vel framme ved Mørkgonga utsiktspunkt får du en herlig utsikt over hele Ringerike med fjellene i bakgrunnen. Retur samme vei, eller lag en runde ned mot Gyrihaugflaka og så nordover igjen til Skardet og Åsaveien.

OBS: Det anbefales ikke å gå selve Mørkgonga på grunn av rasfare, men følge Skardveien og komme til Mørkgonga og den fantastiske utsikten fra østsiden.

Når du har kommet deg til Mørkgonga er det også fint å gå opp til Gyrihaugen. Fra stikrysset øst for Mørkgonga tar du av til Gyrihaugen. Her kan du velge, enten en bratt rute på nordsiden av Migartjern, eller en noe slakere rute på sørsiden. Denne er noe lenger, totalt ca 4,9 km fra veien. Begge er merket. Migartjern er et flott sted å stoppe med flere muligheter til en rast og kanskje et bad. Fra Gyrihaugen har du utsikt til "hele verden", ihvertfall nesten. OBS: Det er kun få parkeringsplasser tilgjengelige og folk oppfordres til å parkere i Sundvollen, eller ved Friluftshuset i Åsa og eventuelt sykle/gå til ferista. Et annet alternativ er å kjøre til Damtjern og gå turen på blåmerka sti derfra. Mørkgonga naturreservat De bratte skrentene langs ås-siden er omfattet av reservatet. Her finner en spesielle naturtyper som rommer mange sjeldne og truede arter. Det er stor variasjon i flora og vegetasjonstyper. I reservatet er det tillat å ferdes på stier til fots, men ikke med sykkel, utenom på Skardveien.

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

Med bil enten nord fra Åsa eller syd fra Sundvollen. Parkering på liten parkeringsplass der stien begynner. OBS: Det er kun få parkeringsplasser tilgjengelige og folk oppfordres til å parkere på Sundvollen, eller ved Friluftshuset i Åsa og eventuelt sykle/gå til ferista. Et annet alternativ er å kjøre til Damtjern og gå turen på blåmerka sti derfra.

Adkomst med kollektivtransport

Regionbuss 200 Hønefoss eller ekspressbusser til Sundvollen evt buss 212 fra Hønensvingen til Åsa

Annonse