Tur til Mørkgonga og Gyrihaugen

Legg til huskeliste
Annonse
  • Middels krevende fottur
  • 9,5 km
  • 4 t
  • Turen går tur/retur samme vei
  • 611 høydemeter totalt
  • Sesong: Apr - nov

Mørkgonga er Krokskogens mest spektakulære plass, og fra Gyrighaugen har du utsikt til "hele verden", ihvertfall nesten.

OBS! Anleggsarbeid fra 2023 til 2025 på Gyrihaugen

Forsvarsbygg bygger radaranlegg på Gyrihaugen i perioden 2023-2025. Derfor vil det være mye anleggsvirksomhet rundt toppen. Det vil være mulig å gå tur til toppen under hele byggeperioden. Alternative ruter vil bli merket med skilt.
Les mer om byggingen

Av sikkerhetsmessige årsaker vil det være noen restriksjoner for ferdsel i byggeperioden. Anleggsområdet på toppen vil bli gjerdet inn. Det vil ikke være mulig å bruke den nye veien for å komme seg til toppen.

Slik kommer du deg til toppen i byggeperioden

  • Kommer man nordfra anbefaler Forsvarsbygg å bruke stien forbi Gyrihaugsetra.
  • Dersom du kommer fra Lommegård har Forsvarsbygg satt opp et krysningspunkt ved den nye veien, og man kan bruke en sti som går parallelt med veien et stykke før man kommer ut på stien opp til toppen.
  • Stien via Mørkgonga er uberørt av byggearbeidene og kan brukes som vanlig.

RUTEBESKRIVELSE: 
For å komme deg opp følger du merket sti fra parkeringsplassen oppover skiltet med «Mørkgonga utsikt». Følg den merkede stien opp til Skardet, hvor en tar av i stikrysset og følger den flotte åsen nordover til Mørkgonga utsikt. Litt oppe på ryggen møter du et nylig anlagt stikryss, som tar deg litt mot høyre, ned i dalen på østsiden av ryggen. Ved det neste stikrysset kan du velge å ta til venstre, ned til Mørkgonga, eller til høyre til Gyrihaugen. Vel framme ved Mørkgonga utsiktspunkt får du en herlig utsikt over hele Ringerike med fjellene i bakgrunnen. Retur samme vei, eller lag en runde ned mot Gyrihaugflaka og så nordover igjen til Skardet og Åsaveien.

OBS: Det anbefales ikke å gå selve Mørkgonga på grunn av rasfare, men følge Skardveien og komme til Mørkgonga og den fantastiske utsikten fra østsiden.

Når du har kommet deg til Mørkgonga er det også fint å gå opp til Gyrihaugen. Fra stikrysset øst for Mørkgonga tar du av til Gyrihaugen. Her kan du velge, enten en bratt rute på nordsiden av Migartjern, eller en noe slakere rute på sørsiden. Denne er noe lenger, totalt ca 4,9 km fra veien. Begge er merket. Migartjern er et flott sted å stoppe med flere muligheter til en rast og kanskje et bad. Fra Gyrihaugen har du utsikt til "hele verden", ihvertfall nesten.  

Mørkgonga naturreservat De bratte skrentene langs ås-siden er omfattet av reservatet. Her finner en spesielle naturtyper som rommer mange sjeldne og truede arter. Det er stor variasjon i flora og vegetasjonstyper. I reservatet er det tillat å ferdes på stier til fots, men ikke med sykkel, utenom på Skardveien.

Adkomst med egen bil

Med bil enten nord fra Åsa eller syd fra Sundvollen. Parkeringsplass med 65 plasser er analgt ved stien start Åsaveien.  

Adkomst med kollektivtransport

Regionbuss 200 Hønefoss eller ekspressbusser til Sundvollen evt buss 212 fra Hønensvingen til Åsa

Annonse