Tour de Dovre - en fantastisk sykkeltur i fjellet!

Annonse

Om turen

Tour de Dovre er en helt fantastisk sykkeltur i fjellet! ​Dette er en skiltet (merkehåndboka) sykkeltur på ca. 130 km rundt Dovrefjellplatået. Fra Dombås til Hjerkinn sykler du på tilrettelagt turvei ute i terrenget, parallelt med E6 nordover (Nasjonalparkvegen over Dovrefjell). Fra Hjerkinn mot Folldal sykler du først på seterveier gjennom Kvitdalen, videre på grusvei mellom Borkhus og Bruvoll. De siste 5-6 km mot Folldal må du ut på hovedveien (Fv. 29) vær forsiktig her. Fra Folldal til Fallet velger du Fv. 27, ev. tar inn på grusveien over Streitlie. Gjennom Grimsdalen, en av Norges flotteste seterdaler, er det grus/hardt jorddekke. Siste etappe mellom Bergsgrende og Dombås er asfaltert. Turen kan sykles begge veier - ruta som er beskrevet er å anbefale pga. lang og bratt stigning mot Grimsdalen. Det er selvfølgelig fullt mulig å starte hvor som helst på rundturen, og du kan dele opp i etapper eller bare sykle deler av den. TdD kan sykles med vanlig sykkel pog med el-sykkel. En litt robust sykkel med noe grove dekk er en fordel. Grusracer går bra. Overalt rundt deg på turen har du nasjonalparker og landskapsverområder. Langs TdD ligger en rekke overnattingsbedrifter, noen av de har også sykkelutleie, både el-sykkel og vanlige sykler.

Mange familier sykler Tour de Dovre, men for de med små barn (under 10-12 år) anbefales strekningen Dombås - Hjerkinn og sykling i Grimsdalen. Vær obs på at det i sommerferien er en del biltrafikk på Fv29 og Fv27, samt at det er smal veiskulder.

NB! På strekningen (bak) Vålåsjøen - Heglingsbakken kan man, spesielt i mai/juni, treffe på moskus på- eller nær sykkelveien. Vær derfor ekstra observant når du sykler her. Treffer du på moskusen, er det viktig at du trekker deg tilbake og venter til dyret har trukket seg vekk fra veien, og helst et godt stykke opp i lia. Ikke forsøk å skremme det bort eller passere det. Moskusen kan løpe i opp mot 50 km/t og veier 200-350 kg. Normalt er anbefalt minsteavstand til moskus 200 meter.

RUTEBESKRIVELSE: Aktive syklister tar turen på én dag, mosjonister og familier kan gjerne bruke 2-3-4-5 dager, og nyter turen og opplevelsene underveis.

NB: Tour de Dovre kan normalt sykles fra ca 5. juni, da er Grimsdalsvegen bar og satt i stand og etter vinteren. Følg med på tourdedovre.no.

Dombås - Hjerkinn, ca 35 km: Etter undergangen i rundkjøringa i Dombås sentrum, følg gang- og sykkelvegen opp mellom E6 og Dombås senter. Ta under E6. Fortsett til venstre, videre over gangbrua over jernbanen, før du igjen passerer under jernbanen. På toppen av bakken krysser du E6 på gangfelt. Fortsett på skrå oppover Fjellvegen gjennom hele boligfeltet. NB! Ikke følg gang- og sykkelvegen langs E6. Etter 1 km er du oppe ved Dombås skiheiser/Trolltun Gjestegård. Kryss parkeringsplassen og ta grusveien opp til Dombås skiarena. Herfra fortsetter du oppover på ”Gamle fjellveg”, som er starten på tur- og sykkelveien over Dovrefjell. Fra Dombås sentrum og opp til fjellet er det ca 300 høydemeter stigning. Følg grusveien og merkingen videre innover Dovrefjellplatået. På strekningen er det mange flotte plasser å raste, og det passeres flere reiselivsbedrifter, som tilbyr mat, drikke og overnatting. Sykkelveien krysser E6 ved Furuhaugli og Hageseter - vær forsiktig her. Når du kommer ut på Fv 29 /Folldalsvegen, ca 1 km sør for Hjerkinnkrysset, kan du ta turen opp til Hjerkinn med bl.a. Viewpoint Snøhetta, DNT Snøheim/Snøheimbussen, Hjerkinnhus Vandrehjem og Moskusstuggu, eller fortsette TdD østover mot Folldal. Sykkelturen fra Dombås til Hjerkinn blir også kalt "Nasjonalparkvegen over Dovrefjell".

Hjerkinn - Folldal via Kvitdalen, 32 km: Du kommer ut på Fv29 litt vest for Hjerkinn Fjellstue. Ta til venstre opp mot fjellsua. Herfra er ruta skiltet gjennom Kvitdalen. Kvitdalsvegen går oppe i lia mellom Fv29 og fjelltoppen Nonshøi. Noe stigning i starten. Følg TdD-skilting østover på grus/traktorvei/et lite parti sykkelsti gjennom vakre Kvitdalen og videre sørover mot Fv29 ved Borkhus. Ned mot Borkhus er det noen mindre veikryss - følg med på skiltingen. Ved Borkhus, følg Fv29 et par hundre meter, og rett før brua over elv Folla tar du til høyre inn på Vestsidevegen (Fv702). Følg grusveien sørøstover, forbi Dalholen og ut på Fv29 ved Bruvoll. Herfra er det ca. 6-7 km til Folldal sentrum. Ruta om Kvitdalen og Vestsidevegen er tyngre og noe lenger enn om man følger Fv29 hele veien fra Hjerkinn til Folldal (26 km). Samtidig er den tryggere og langt hyggeligere å sykle, spesielt hvis barn er med på turen.

Folldal - Grimsdalshytta, ca 28 km: I Folldal sentrum tar du av fra Fv29 og inn på Fv27 i retning Ringebu. Du er nå på Nasjonal Turistveg Rondane. Følg Fv27 ca 8 km til Fallet, eller velg det litt tøffere, men roligere alternativet om Streitlie. Fra Fallet følger du skilting mot Grimsdalen. Nå sykler du innover en av Norges vakreste seterdaler, og er du heldig med været, ser du rekken av 2000-meters toppene i Rondane. I Grimsdalen er det overnattingsmuligheter ved Fallet, på Bergseng seter, DNT Grimsdalshytta og på fjellcampen ved Løken/Tollevshaugen og på fjellcampen nedenfor Grimsdalshytta. Grimsdalen er et sårbart område for villreinen som trekker der. Syklister med telt anmodes om å benytte fjellcampene. Har du tid, kan du fortsette på Fv27 videre noen km fra Fallet og ta turen inn inn til Dørålen, hvor det også er gode overnattingsmuligheter på Øvre og Nedre Dørålseter.

Grimsdalshytta - Dovre, ca 30 km: Fra Grimsdalshytta fortsetter grusveien flatt innover Grimsdalen og langs elva Grimsa. Du passerer flotte setergrender, og etter hvert møter du en bratt motbakke, som tar deg opp på fjellplatået. Kort etter toppen kommer du til et veiskille. Her er det skiltet inn til overnattingsbedriften Haverdalssetra, ca 12 km fra veiskillet. Fortsetter du rett frem mot Dovre, passer du etter noen km Eftansåe, og så går det bratt nedover mot Dovre. Relativt dårlig asfaltvei, så pass på.

Dovre - Dombås, ca 12 km: Nesten nede dalbunnen kommer du til veikrysset ved Tofte bru. Passer over brua og ta bakken opp Øverbygdsvegen langs dalsiden, nordover mot Dombås, ca. 11 km fra brua. Etter hvert krysser du jernbanelinja og kommer ned mot E6. Her tar du gang- og sykkelveien opp til Dombås sentrum. Fra Tofte bru er det også skilting mot Dombås via Dovre sentrum og Toftemo.

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

Denne turen er beskrevet som en rundtur med startpunkt ved Minneparken, på vestsiden av E6 i Dombås sentrum. Tour de Dovre kan imidlertid påbegynnes hvor som helst på/ved den inntegnede ruten. Kommer du med bil, er det gode parkeringsmuligheter rundt Dombås sentrum og ved Trolltun Gjestegård/Dombås skiheiser.

Adkomst med kollektivtransport

Du kan ta NSB/Dovrebanen til Dombås. Planlegger du å ta med sykkel, sjekk med NSB om mulighetene. Du kan også leie sykkel på Dombås, samt på flere av reiselivsbedriftene som ligger i tilknytning til sykkelruta.
Annonse