Tour de Dovre - en fantastisk sykkeltur i fjellet!

Publisert av: Dovre Kommune
Annonse

Om turen

Om turen:

Tour de Dovre (TdD) er en delvis umerket sykkeltur på ca. 130 km. Fra Dombås og over Dovrefjellsplatået til Hjerkinn sykler du på merket turvei (Nasjonalparkvegen over Dovrefjell). Ned Folldalen, gjennom Grimsdalen - en av Norges flotteste seterdaler, over mot Gudbrandsdalen/Dovre og tilbake til Dombås følger du veiskilt. Turen kan sykles begge veier - ruta som er beskrevet er å anbefale. Det er fullt mulig å starte hvor som helst på rundturen, og du kan selvfølgelig dele opp i etapper eller bare sykle deler av den.Turen går på både grus- og asfaltveier. En litt robust sykkel med noe grove dekk er en fordel. Overalt rundt deg på turen har du nasjonalparker og landskapsverområder. Langs TdD ligger en rekke overnattingsbedrifter, noen av de har også sykkelutleie, både el-sykkel og vanlige sykler. Aktive syklister tar turen på én dag, mosjonister og familier kan gjerne bruke 2-3-4-5 dager, og nyter turen og opplevelsene underveis.

NB: Tour de Dovre kan sykles fra ca 5. juni, da er Grimsdalsvegen bar og satt i stand og etter vinteren.

Turbeskrivelse:

Dombås - Hjerkinn, ca 35 km: Etter undergangen i rundkjøringa i Dombås sentrum, følg gang- og sykkelvegen opp mellom E6 og Dombås senter. Ta under E6. Fortsett til venstre, videre over gangbrua over jernbanen, før du igjen passerer under jernbanen. På toppen av bakken krysser du E-6 på gangfelt. Fortsett på skrå oppover Fjellvegen gjennom hele boligfeltet. NB! Ikke følg gang- og sykkelvegen langs E6. Etter 1 km er du oppe ved Dombås skiheiser/Trolltun Gjestegård. Kryss parkeringsplassen og ta grusveien opp til Dombås skiarena. Herfra fortsetter du oppover på ”Gamle fjellveg”, som er starten på tur- og sykkelveien over Dovrefjell. Fra Dombås og opp til fjellet er det ca 300 stigning. Følg grusveien og merkingen videre innover Dovrefjellplatået. På strekningen er det mange flotte plasser å raste, og det passeres flere reiselivsbedrifter, som tilbyr mat, drikke og overnatting. Sykkelveien krysser E6 ved Furuhaugli og Hageseter - vær forsiktig her. Når du kommer ut på Fv 29 /Folldalsvegen, ca 1 km sør for Hjerkinnkrysset, kan du ta turen opp til Hjerkinn med bl.a. Viewpoint Snøhetta, Hjerkinnhus Vandrehjem og Snøheimbussen, eller fortsette TdD østover mot Folldal. Sykkelturen fra Dombås til Hjerkinn blir også kalt "Nasjonalparkvegen" over Dovrefjell..

Hjerkinn - Folldal, ca 26 km: På denne strekningen følger TdD Fv 29 og elva Folla nedover dalen. Dette er en rolig, asfaltert vei med noe mer trafikk i sommersesongen. Mange fine steder å raste, samt noen overnattingsbedrifter. I Folldal kan du ta turen oppom gruvemuseet.

Alternativ rute Hjerkinn - Folldal: For å slippe trafikken på Fv29, har du en alternativ trasé mot Folldal. Fra Hjerkinn Fjellstue kan du sykle Kvitdalsvegen (grus/traktorvei), som går oppe i lia mellom Fv29 og fjelltoppen Nonshøi. Følg veien østover til seterhusene ved Dovrekvitdalen og videre sørover mot Fv29 ved Borkhus. Følg fylkesveien noen meter, og rett før brua over Folla tar du til høyre inn på Vestsidevegen (vei 702) og følger denne sørøstover forbi Dalholen og ut på Fv29 ved Bruvoll. Denne ruta er noe lenger enn fylkesveien, men er langt hyggeligere å sykle, spesielt hvis barn er med på turen.

Folldal - Grimsdalshytta, ca 28 km: I Folldal sentrum tar du av fra Fv 29 og inn på Fv 27 i retning Ringebu. Du er nå på Nasjonal Turistveg Rondane. Følg Fv 27 ca 8 km til Fallet. Derfra følger du skilting mot Grimsdalen. Nå sykler du innover en av Norges vakreste seterdaler, og er du heldig med været, ser du rekken av 2000-meters toppene i Rondane. I Grimsdalen er det overnattingsmuligheter på Bergseng seter, DNT Grimsdalshytta og på fjellcampen nedenfor Grimsdalshytta. Har du tid, kan du fortsette på Fv27 videre noen km fra Fallet og ta turen inn inn til Dørålseter, hvor det også er gode overnattingsmuligheter.

Grimsdalshytta - Dovre, ca 30 km: Fra Grimsdalshytta fortsetter grusveien flatt innover Grimsdalen og langs elva Grimsa. Du passerer flotte setergrender, og etter hvert møter du en bratt motbakke, som tar deg opp på fjellplatået. Kort etter toppen kommer du til et veiskille. Her er det skiltet inn til overnattingsbedriften Haverdalssetra, ca 12 km fra veiskillet. Fortsetter du rett frem mot Dovre, passer du etter noen km Eftansåe, og så går det bratt nedover mot Dovre. Relativt dårlig asfaltvei, så pass på.

Dovre - Dombås, ca 12 km: Nesten nede dalbunnen kommer du til veikrysset ved Tofte bru. Passer over brua og ta bakken opp Øverbygdsvegen langs dalsiden, nordover mot Dombås, ca. 11 km fra brua. Etter hvert krysser du jernbanelinja og kommer ned mot E6. Her tar du gang- og sykkelveien opp til Dombås sentrum.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Denne turen er beskrevet som en rundtur med startpunkt ved Minneparken, på vestsiden av E6 i Dombås sentrum. Tour de Dovre kan imidlertid påbegynnes hvor som helst på/ved den inntegnede ruten. Kommer du med bil, er det gode parkeringsmuligheter rundt Dombås sentrum og ved Trolltun Gjestegård/Dombås skiheiser.

Adkomst med offentlig transport

Du kan ta NSB/Dovrebanen til Dombås. Planlegger du å ta med sykkel, sjekk med NSB om mulighetene. Du kan også leie sykkel på Dombås, samt på flere av reiselivsbedriftene som ligger i tilknytning til sykkelruta.
Annonse