Rundtur fra Gitvola sæter

Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  10,2 km
  3 timer
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Jun - sep

Dette er en flott tur med flere spesielle og varierte naturelementer som kan påkalle villmarksfølelsen. Du går gjennom fredet myrmark, granskog, furuskog og særegne landskap formet av istida. Se opp for dansende hekser på toppen av Gitvola.

Merk at Gjetholen er det samme som Gitvola. Kartverket bruker navnet Gitvola, men i Løten sier folk Gjetholen om det flotte turområdet helt nord i kommunen. Du starter på Gitvola sæter, og første del av turen går sørover gjennom frodig fjellgranskog og inn i Lavsjømyrene-Målikjølen naturreservat, som er et vernet myrlandskap. Stien svinger vestover ved stikryss 200 meter fra Ingeborgvolla, ei restaurert ljørkoie. Den følger Ulvhaugane fram til stikryss mot Målia. Ulvhaugane er et sammenhengendenettverk av såkalte eskere, som ble dannet av løsavsetninger fra smelteelver slutten av siste istid. Om våren er det et yrende fugleliv i våtmarksområdet, blant annet hekkende traner. Fra stikrysset nordvest på Ulvhaugane følger du skilting mot Synsåsen. Terrenget stiger slakt gjennom åpen fjellfuruskog på fin hardbakkerygg. Synsåsen består av fem topper på rundt 800 moh., som på avstand kan minne om fingerknoker. Gjennom den midtre går kommunegrensa mellom Hamar og Løten. Fra Synsåsen er det vidstrakt utsikt mot sør, vest og nord. Fra stikrysset ved Synsåsen fortsetter turen østover ned lia til Jernåa og videre mot Snippkoia, som er ei ubetjent HHT-hytte.

Fra Snippkoia følger du Rondanestien over toppen på Gitvola, 852 moh., det høyeste punktet på søndre Hedmarksvidda. Ifølge gammel overtro fra 1600-tallet var det her heksene møttes på torsdager, samt på merkedager som Valborgsmesse og St. Hansaften. På toppen er det ei kvilebu med utsiktstårn. Ned mot setervollen passerer du grovvokst, urskoglignende granskog; den er fredet av Løiten Almenning på eget initiativ.

Alternativ:
Det er mulig å lage en kort rundtur på 4,5 kilometer mellom Gitvola sæter og Snippkoia. Gå Brennsæterstien på vestsiden av berget forbi de to myteomspunne konglomeratene Veslegråen og Thorshovgråen den ene vegen og over toppen på Gitvola den andre.

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

Adkomst: Nordhuevegen fra Ebru (ved Rv 3/25), til høyre etter brua ved Øisætra mot Størigarden, videre 5 km nordover til Gjetholen sæter. Alternativt startpunkt: Målia.
Annonse