Lang sommertur til Storheia, 665 moh.

Legg til huskeliste
Annonse

Turen går langs gamle ferdselsveier og seterstier og etter gamle og nye turstier. Turen starter opp forbi Frøset, går gjennom gammelt kulturlandskap med gjengrodde setervoller ved Bangvollen og idyller langs Skjellbreia til Grønlia. Videre tar den opp langs TTs vel hundre år gamle turiststi til Storheias vide utsikt. Tilbake kommer vi innpå eksp...

Adkomst med egen bil

Det går stadig busser mellom Byen og Stavset forbi Nilsbyen og mellom byen og Heimdal forbi Leirbrua.
Annonse