Kultursti Straumen - Vangshylla

Legg til huskeliste
Annonse

(See english translation below)

Utøy Kultursti går mellom Straumen og Vangshylla på Inderøy. Langs stien finnes det flere kulturelle, historiske og botaniske severdigheter som er nærmere beskrevet på opplysningstavler underveis (omlag 50 stk i alt). Her kan en lese om historiske steder, planter og dyr. Og om folket som bodde her.

Det er laget et eget gratis vandrekart over stien. Se egen link for bestilling. 

Å gå hele stien: 

Å gå hele stien regnes som en forholdsvis lang tur og krever at en er litt turvant, men det er også mange muligheter til å gå deler av stien. Til høyre er det beskrevet naturlige deletapper og distanser, og en kort beskrivelse av rutene. Parkering og adkomst er markert i kartet. Mange kjører i to biler, parkerer den ene på et endepunkt og går stien fra det andre endepunktet. 

Naturlige deletapper 

Straumen - Hågåholmen: 6 km
Enkel og lettgått trase som starter i Straumen og som følger
vei/sti gjennom bebyggelse og langs fjorden. En passerer Sundneshamna, Jægtvolden og Sundnes før en kommer til friområdet og parkering på Hågåholmen. Mange interessante historiske steder tilknyttet Straumen. Flott friområde på Hågåholmen.

Hågåholmen - Undersåker: 4,5 km
Enkel og lettgått trase i variert terreng, en del på skogsstier.
Badeplass og friområde på Undersåker. Badeplass og flott
friområde på Undersåker og Hågåholmen. En passerer Røvika og
Kvamsholmen.

Undersåker - Rostad - Vangshylla: 8 km
Den mest kuperte delen av stien, noen litt bratte partier mellom
Rostad og Vangshylla. Den mest varierte delen av stien, med
flott utsikt over fjorden. Det er også mulig å parkere på Rostad
og gå derfra. Mange interessante historiske steder med Rostad
som midtpunkt. Men også mange andre plasser med opplysningstavler. 

ENGLISH TRANSLATION: 

Kulturstien (The cultural trail) Vangshylla – Straumen was possibly the first country road at Utøy, seeing as it runs along the fjord – where the first settlement was.

Today the trail runs through 62 different land owners. 

Walking the entire trail:  

Walking the entire trail is considered a somewhat long trip and requires some hiking experience, but there are also many opportunities to walk parts of the trail. Described below are logical stages and distances, and a short description of the routes. 

Natural stages: 

Straumen - Hågåholmen: 6 km
Simple and easy trail in varied terrain, starting in Straumen
and following road/trail through settlement and along the fjord.
Before reaching recreational area and the parking area at
Hågåholmen, you pass Sundneshamna, Jægtvolden and Sundnes.

Hågåholmen - Undersåker: 4,5 km
Simple and easy trail in diverse terrain, partly forest trail.
Swimming spot and wonderful recreational area at Undersåker
and Hågåholmen.

Undersåker - Rostad - Vangshylla: 8 km
The most rugged part of the trail, somewhat steep in sections
between Rostad and Vangshylla, as well as the most diverse part of
the trail; with beautiful views of the fjord. It is also possible to park at Rostad and walk from there.

Adkomst med egen bil

Går man en lengre distanse anbefales det å f.eks. parkere en bil på Straumen , og en annen bil på Vangshylla. Parkering på Straumen ved kirka, eller f.eks ved Coop Extra. Starten går fra Muustrøparken. Parkering også ved Hågåholmen, Rostad og Vangshylla. Se eget vandrekart.
Annonse