Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  16,0 km
  4 timer
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Apr - okt

Ottestadstien binder sammen tettbygde boligområder og frodige jordbruksarealer i et landskap som veksler mellom noe av landets beste åkerjord, hamnehager, skog og mjøsstrand. Mer variert kan du knapt få det på Hedmarken!

Stien ble etablert i 1993 av 15 grunneiere som ønsket å gjøre området mer tilgjengelig for allmennheten, og den har vært en stor suksess. Ottestadstien er en rundtur, men du kan gjerne gå den stykkevis og delt, for det er mange steder å starte. I tillegg er det tilførselsstier inn fra ulike steder, og det er mulig å kombinere turen med buss. Ottestadstien går både i utmark og kulturlandskap. Undervegs passerer du Atlungstad brenneri, nedlagt i 2008, men i dag gjenoppstått som museum. På god gangveg krysser du banen til Atlungstad golf med sin fantastiske beliggenhet ved Mjøsa. Der stien passerer dammen på Hegsvold, har du på motsatt side den eneste private gravplassen i Stange i nyere tid. Ved Hegsvold er du også tett på flere fraflyttede husmannsplasser. For hundre år siden var det adskillig flere av dem, men mange har blitt borte. Ved Åkershagan passerer du Norsk utvandrermuseum med flere gamle bygninger, blant annet utvandrerkirka, flyttet hit fra USA. Ottestad turstier har utgitt et interessant hefte med informasjon om stedene du passerer på runden. Det er mange tilrettelagte rasteplasser langs stien. Stien har også universell utforming fra Åkershagan via Vikasenteret og Sandvika og langs Mjøsa til Vestbygdvegen ved Hegsvold.

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

De mest aktuelle parkeringsplassene i Ottestad er Vikasenteret, HIAS, Atlungstad brenneri, dammen ved Hegsvold eller Åkershagan. Bybussene kjører ulike ruter fra Hamar til Ottestad.

Adkomst med kollektivtransport

Bybussene kjører ulike ruter fra Hamar til Ottestad.
Annonse