Legg til huskeliste
Annonse

02.05.22: Legg merke til endret trasé ved Hegsvold og Atlungstad i kartet .

Ottestadstien binder sammen tettbygde boligområder og frodige jordbruksarealer i et landskap som veksler mellom noe av landets beste åkerjord, hamnehager,...

Adkomst med egen bil

De mest aktuelle parkeringsplassene i Ottestad er Vikasenteret, HIAS (hvor dette turforslaget har start og mål i kartet), Atlungstad brenneri, dammen ved Hegsvold eller Åkershagan. Bybussene kjører ulike ruter fra Hamar til Ottestad.

Adkomst med kollektivtransport

Bybussene kjører ulike ruter fra Hamar til Ottestad.
Annonse