Mjøndalen sentrum - Grytjerna og Bekkestua på Mjøndalsskauen

Legg til huskeliste
Annonse

Denne turen går fra Mjøndalen stasjon, gjennom bebyggelsen og opp gjennom Åsen til Grytjern og videre inn i det store skogsområdet sør for Drammenselva.

Dette var i "gamle dager" hovedstien fra Mjøndalen og opp til Mjøndalsskauen.

På Matjasetera (feilaktig kalt Mattissetra på kart) var det servering på første del av 1900-tallet....

Adkomst med egen bil

P ved Åsen skole, P ved Portåsen, P ved Dammyrdammen på Sirikjerkeveien , P ved MIF-hytta.

Adkomst med kollektivtransport

Tog eller buss til Mjøndalen stasjon, eller stadion.

Annonse