Åsgårdstrand Nord, Horten Historisk Tursti 5

Publisert av: DNT Horten
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  2,9 km
  1 time
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Hele året

Stien er ca 3 km lang, lettgått og barnevognvennlig.

Turbeskrivelsen er skrevet av Odd Aasen i 1996 og revidert av Guri Aasen i 2013. Opplegget er et samarbeide mellom Borre historielag, Horten kommune og Horten og Omegn Turistforening.

Turbeskrivelsen har referanser til tallene i bildekartet som er bilde nummer 2 i bildekarusellen over.

1. Åsgårdstrand hotell.
På dette stedet er det blitt drevet hotell i over 100 år. Opprinnelig Frk. Krogs hotell fra 1880-årene. Fra 1920 kalt Grand hotell som brant i 1930, men ble straks bygget opp igjen. Fikk navnet Åsgårdstrand hotell i 1988 etter en større utbygging. I 1912 hadde vår store sangerinne, Kaja Eide Norena, en av sine første opptredener her. Hotellet heter i dag Grand Hotel Åsgårdstrand.

2. Havnegaten.
Vi har nå kommet til Havnegaten med store, gamle bygninger på begge sider, alle fra 1700-tallet. Disse har vært viktige for sjøfarten og svært betydningsfulle for Åsgårdstrand.

3. Kiøsterudgården.
På sydsiden har vi Kiøsterudgården med 4 bygninger rundt et tun. Gården ble bygget i 1780-årene av Mattias Riddervold. Hans sønn Andreas ble i 1838 den første ordføreren i Åsgårdstrand. Gården er velkjent fra Munchs bilde "Pikene på broen" som han forresten laget 7 varianter av, med tre unge damer.

4. Åsgårdstrand gamle Rådhus.
Før vi går videre tar vi en titt på Åsgårdstrand gamle rådhus, bygget i 1798 av Adolf Riddervold. Åsgårdstrand kommune fikk gården ved gavebrev av fru Elna Bull i 1946. Rådhuset ble tilpasset kommunal drift og restaurert for mest mulig å få igjen sitt opprinnelige utseende. Den heraldiske havfruen henger med god utsikt over sjøen på østsiden av bygningen. Hun pryder også veggen i bystyre salen innvendig. I de mange rom er en stor samling kunst- og personportrett plassert. Alt er registrert og avfotografert. I underetasjen er et arkiv med gamle kommunale dokumenter fra ca. 1770 til 1965 oppbevart. I 1950 ble minnestøtten over de falne i krigen 1940-45 reist i Rådhusparken. Støtten med fønikierskipet i bronse på høy sokkel i hvit granitt er utført av billedhugger Carl E. Paulsen, Tønsberg.

5. Soelberggården.
Mot sydvest ligger Soelberggården med 5 bygninger rundt tunet. Eierne drev skipsfart og handel. Dette er den eldste av de gjenværende redergårdene i Åsgårdstrand. Lasteplassen for skutene lå rett ned på stranden. Fra 1850 var gården eid av Nils Soelberg, videre var den i samme families eie i fire generasjoner fremover.

6. Sjømannsforeningens gård.
På nordsiden ligger Sjømannsforeningens gård. Gården har vært i privat eie fram til 1882, og brukt til kro, handel med alle slags varer og hadde bevilling for brennevinsutsalg. I 1880 ble den overtatt av Åsgårdstrands Brendevinssamlag., som drev det fram til forbudstiden i 1916. Ved gavebrev overdro samlaget huset til kommunen som brukte det til formanns- og bystyremøter, samt en videregående skole. Sjømannsforeningen, stiftet i 1945, kjøpte så gården i 1960. Interiøret er sterkt maritimt preget.

7. Nedre Nygård.
Vi er på vei opp Grev Wedels gate. På høyre side ligger Nedre Nygård med de vakre lindetrærne. Gården ble skilt ut av Åsgården i 1730 -årene og det ble reist en bygning i 2 etasjer her. Den ble revet i 1939, for deretter å bli satt opp i mur slik den står i dag.

8. Damgata.
Vi er nå kommet opp stigningen og Damgata fører oss rett nordover.

9. Akvarellveien.
Småbruket Koterød passeres før vi går mot øst inn i Akvarellveien. Gammelt navn på Koterød var Damrønningen. Fra denne førte en bekk ned gjennom Åsgårdstrand. Bekken dannet grensen mellom Store Stang og Åsgården helt ned til sjøen. Sydøst for Rådhuset var anlagt en bekkekvern allerede på 1500-tallet. Den var i drift fram til 1860-årene. Der nede lå det også en oppgangssag fra samme tid. Nedover Akvarellveien er det flott utsikt utover sjøen. Videre gjennom Hans Heyerdahls vei svinger vi ned mot sjøen.

10. Jutestranden.
Helt fra seilskutetiden har stranden her fått navnet Jute-stranden. Åsgårdstrand hadde gode forbindelser med Ebeltoft i Danmark, derav navnet jude (folk fra Jylland).

11. Book.
Hit kom gartner Carl Johan Book, svensk, født i Kalmar Len ca 1850. Etter å ha bodd i Nord-Norge, hvor han blant annet kjøpte inn antikviteter til Nordiska Museet i Stockholm, flyttet han sydover for helsens skyld. Book var en meget god venn av Edvard Munch som brukte de fleste av familiens med-lemmer som modeller. Eldste datter av Book ble mor til sangeren Jens Book Jensen. Den yngste datteren, Petra, hjalp Munch med husarbeidet i flere somre. Da hun var 16 år ba hun Munch om en attest for den tiden hun hadde arbeidet for ham. Den fikk hun straks. Attesten, skrevet i 1903, har den eldste datteren av Petra, Ellen, tatt godt vare på.

12. Torines hus.
Edvard Munchs gate 33. Her lå Torines gamle hus. Edvard Munch og søsteren Inger reiste med rutebåten fra Krisitiania til Åsgårdstrand for å leie et passende sted til sommeropphold for hele familien. Huset ble benyttet i flere somre fra 1889. Faren var enkemann, så det var tante Karin Bjølstad som var det kvinnelige "overhode". Rutebåten hadde vært i drift fra 1858 og kom til å gå helt opp til 1950-årene.

13. Edvard Munchs hus
som han kjøpte i 1897 til malerstue av fiskeren og sjømannen Hans Bollerød. Munch kalte med tiden huset for Lykkehuset. Han beholdt det hele sitt liv til han døde i 1944, 80 år gammel. Parken ble anlagt straks etter krigen, og har sin kjente badestrand, Bollerødvara, etter husets tidligere eier. Sommeren 1993 ble Arne Durbans byste av Edvard Munch avduket i parken. Interessen for å besøke huset er økende. Kjente malere som besøkte Åsgårdstrand på Munchs tid, var Hans Heyerdahl, Christian Krohg, gift med Oda (født Lasson), Fritz Thalow, Jan Ekenæs og Even Ulving.

14. Tårnhuset
ble bygget i 1906 av Nils Hansen. Han var eier av Åsgården (lenger oppover mot dagens Kjærkryss), hvor han bygget Åsgården pensjonat i 1887. Pensjonatet var vel anskrevet og hadde god søkning. Edvard Munch henstilte til sine to søstre å leie seg inn på pensjonatet. I 1889 leiet Christian Krohg, med sin Oda, seg inn i juni måned, og Oda fødte sin sønn, Per, den 18. juni. Han ble døpt i Borre kirke den 19. juni. Blant gjest ene var Edvard Munch. I 1906 solgte Hansen Åsgården og flyttet inn i Tårnhuset.

15. Edvard Munchs gate.
Sydover herfra går Edvard Munchs gate med noe av den eldste småhusbebyggelsen i byen. Opprinnelig bare en sti mellom bygningene med utvidelser etter hvert. Gaten fikk navnet Edvard Munchs gate i 1945, etter først å ha hatt navnet Rusollveien etter en olle nord for Munchs hus, deretter Nygårds gate.

16. Seilforeningens
klubbhus og seilerhavnen med molo og brygge er anlagt med stor innsats av medlemmene. Foreningen har mange medlemmer og driver en aktiv opplæring av ungdom innen seilersporten. I løpet av sommeren blir det avholdt mange seilaser med stor deltagelse. I 1935 gikk den første regatta og Aasgaardstrands Seilbåtforening var et faktum.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Det er gode parkeringsforhold ved havna. Det er gode bussforbindelser fra Horten og Tønsberg.
Annonse

Publisert av

DNT Horten