Norge på langs - langs Nordryggen - Geotrail

Legg til huskeliste
Annonse
  • Svært krevende fottur
  • 2712,4 km
  • 100 dager
  • Turen går én vei, fra A-B
  • 53663 høydemeter totalt
  • Sesong: Hele året

Norge er beriket med en rekke «fjellheimer»: Hardangervidda, Jotunheimen, Rondane, Trollheimen og Saltfjellet. De fremstår som enkeltområder, men de henger mer eller mindre sammen og utgjør en gjnnomgående fjellkjede som er Europas lengste. Den begynner i Agder og Rogaland, driver nordover gjennom Hordaland, Telemark, Sogn og Fjordane, Oppland, Møre og Romsdal, trøndelagsfylkene, Nordland, Troms for så å forsvinne i Finnmark. Til sammen 1700 km.

Fram til 2013 hadde ikke denne fjellkjeden et navn, men i 2013 gjennomførte Norsk Geologisk Forening (NGF) og DNT en navnekonkurranse der vinnernavnet ble stemt frem på UT.no. Navnet ble Nordryggen. Førsteleddet – nord – viser både til at fjellkjeden ligger langt mot nord og at den peker i retning nordover. Sisteleddet – ryggen – forteller hva slags lokalitet det er snakk om. I stedsnavn er rygg brukt metaforisk om natur- eller terrengformasjon som minner om ryggen på et menneske eller dyr, ofte om langstrakte fjellformasjoner.

Nordryggstien strekker seg fra Lindesnes i sør til Nordkapp i nord langs etablerte stier i DNT’s rutenett, og skal være en innfallsport for turgåere til kunnskap om fjellenes geologi.

Langs Nordryggstien er det registrert en rekke geologiske fenomener som er beskrevet og plassert på kart på www.geofunn.no. Funnene kan være landformer som oppleves fra spesielle steder langs stien, fenomener som er typisk for fjellkjeden, kvartærgeologiske avsetninger eller rett og slett gode blotninger der vi kan bli bedre kjent med gitte bergarter. Mulighetene er mange og lærepotensialet er stort.

Annonse