Åsgårdstrand Syd, Horten Historisk Tursti 9

Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
  Passer for rullestol
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  3,2 km
  1 time
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Hele året

Stien er ca 3 km lang, lettgått og barnevognvennlig.

Turbeskrivelsen er skrevet av Guri Aasen i 2007 og revidert av henne i 2013. Opplegget er et samarbeide mellom Borre historielag, Horten kommune og Horten og Omegn Turistforening.

Turbeskrivelsen har referanser til tallene i bildekartet som er bilde nummer 2 i bildekarusellen over.

Åsgårdstrand er fra gammelt av delt mellom tre grunneiere: Nygaards grunn i nord, Grevens grunn i midtpartiet og Store Stangs grunn i syd. Inntil 1965 lå gården Store Stang i Slagen, Borre og Åsgårdstrand. I dag, etter sammenslåingen av Åsgårdstrand og Borre kommune i 1965, er Borres grense rettet og grensen i syd mot Tønsberg, tidligere Slagen, går nå i Johan Wesmanns vei, langs steingjerdet mot Store Stang, følger den gamle Kongevei for å komme ut på oppsiden av bussholdeplassen ved Kjær. Store Stangs grunn starter hvor den gamle bekken gikk, på sydsiden av folkebadet, ned midt i Smalgangen. Der fantes i tidligere tider en klopp og man går videre rett ned og øst mot sjøen. I tidligere tider fantes det en kvern i bekken, denne tilhørte Store Stang (Wesmannskvernen).

1. Badeparken eller Wesmann Almenningen.
Området ble av Johan Wesmann lagt ut til å benyttes av fiskere og almuen generelt. Nederst i Bakkegata lå Central hotel som fra 1932, under navnet Badehotellet, ble drevet sammen med sjøbadet. Dette ble etablert i 1862 med strømbad, varmtbad, damp og gytjebad. (Gytjen kom fra Sandefjord.) I 1920 ble sjøbadet bygget ut med adskilte avdelinger for herrer og damer og et stupetårn i tre etasjer. Moralen tilsa hvitt flagg for damer og rødt for herrer. Først i 1927 ble det fellesbad. I denne perioden regnet man med ca 370 fastboende og opp til 1200 sommergjester. I 1940 brant badets bygninger på land ned, og sjøbadet ble ødelagt av isen i 1941. Samme år brant også Badehotellet. Aasgaardstrand Kvindelige Badeforening ble startet i 1997 og holder hus i en gammel hvalfangerbod som de meget pietetsfullt har satt i stand. (De har mottatt Åsgårdstrands Vel pris for godt restaureringsarbeide.) Litt bortenfor og nærmere sjøen har vi fått besøk av en Sjøfrøken. Hun dukket opp sommeren 1998 og er laget av Brit Sørensen og gitt som privat gave til Åsgårdstrand.

2. N. C. Nielsens gate.
N. C. Nielsen var ordfører i Åsgårdstrand 1855-58 og 1878-86. Denne gaten het Strandveien langs sjøen og er Åsgårdstrands hovedgate. Vi skal gå Bakkegata eller Bachesgaten. Skipsreder Jacob Bache, ordfører i Åsgårdstrand 1845. Ved Bakkehuset, som menes å være Åsgårdstrands eldste hus, møter den Smalgangen. Den går til den gamle barneskolen og det offentlige badet. Dette ligger i dag under stiftelsen Gamle Åsgårdstrand og er bl.a. benyttet til atelier av Anne Lise Toverud.

3. Smalgangen.
Helt syd, bak Joker, er det fra sommeren 2013 en vinstue. Videre nordover har fru Fadums eftf., en artig liten gjenbruksbutikk. I Smetten, veien ned til rådhuset ligger Galleri Ask. Videre nordover i gaten finner man urmaker Innerdal og Galleri Smalgangen.

4. Rådstugata.
På nordsiden av skolen går det som i dag heter Rådstugata etter det lille gamle fengslet, Rådstua, som ligger nest øverst på sydsiden i bakken. Tidligere het den Skolegaten og går opp til Torvet, og mellom denne og N. C. Nielsens gate ligger Eplehagen, et grøntareale som opprinnelig var eplehagen til Soelberg-gården.

5. Torvet.
Der finner man i dag bokhandel, legekontor, kafè, garnutsalg og en klesbutikk for damer.

6. Thaulows plass
er oppkalt etter oberst Hans Henrik Thaulow og frue Johanne Louise som takk for legat til trengende på stedet. Legatet ble opprettet av deres barn i 1919 til minne om foreldrene. Plassen sto ferdig i 1939. På plassen står Brit Sørensens yndige Danse mi dukke, gitt til Åsgårdstrand av familien Diesen i 1979. Aasgaardstrand & Omegn Sparebank ble etablert i 1923 og holdt først til hvor butikken Joker er. Siden var den i bygning skjøtet over fra Oscar Nielsen i 1935. I dag er her velværesenteret Villa Alvetre. Nielsen eide huset som ligger nordvest for senteret. Vis-a-vis senteret, på nordsiden, drev Marie Therese Corsmeyer Thoen et klokkemakeri. Hun restaurerte og bygget om, og fikk Åsgårdstrand Vels bevaringspris for det nå nedlagte klokkemakerverksted. I matbutikken Joker har det vært drevet kolonialforretning i flere generasjoner.

7. Stangs gate.
Her ligger Victoria gården, tidligere Hotell Victoria, som hadde sin glansperiode i frk. Steffens tid 1912-20, brant i 1957 og ble umiddelbart bygget opp igjen, nå kalt Det Nye Victoria. Med brannen forsvant hotellets sveitserstil. Gården inneholder kontor, leiligheter samt Naustet pub. Rett overfor hotellet ligger Frantzens eftf. og Munchs kafe. Khristoffer Frantzen etablerte bedriften 1914, og hans sønn Per Bjune Frantzen og hans fru Solveig drev etter ham fram til 1988. Krabbelurer er et bakverk som er "verdensberømt" og som fremdeles lages etter oppskrift fra Khristoffer Frantzen. Vi går videre Stangs gate sørover, og kommer til Flarenveien. Flaren kommer av et sted hvor vannet flømmet over.

8. Riddervolds vei
ender opp som en blindvei mot Store Stangs nordlige jorde. Gaten er oppkalt etter den første Riddervold i Åsgårdstrand, Albert Matthiassen Riddervold (1712-87). Han bygde Kiøsterudgården.

9. Kirkeveien.
Denne går fra Thaulows plass og forbi Åsgårdstrand kirke som sto ferdig 29. mai 1968, vigslet 26. mai 1969. På sydsiden av kirken finner vi Åsgårdstrand barnepark.

10. Bakkeåsveien.
På østsiden av denne ligger Bakkeåsen skole, i dag interkommunal eksternatskole, tidligere barneskole i Åsgårdstrand. Bakkeåsveien ender som blindvei i oppkjøringen til Stein, som har vært sommerresidens i Bakkeåsen i tre generasjoner. Bakkeåsen strekker seg fra denne eiendommen i syd mot Blåsenborg i nord. Her er delvis kommunalt friareal, men også en relativt ny bebyggelse. Det finnes stier som går over åsen. Bakkeåsen var tidligere et populært utfartsmål for byens ungdom.

11. Toldergata,
Snurregate på folkemunne etter Berthe Snurr (Snurrebass). På sydsiden lå tidligere Åsgårdstrand Meieri, 1888, og etter hvert Holmøy Møbler, som siden flyttet til Paletten. Gaten går videre mellom Blåsenborg og Aasen Maskinfabrikk mot Åsgårdstrand idrettsanlegg, hvor den mot vest går over til å hete Spettåsveien. Videre mot sydvest går veien fram til Bollerød/Bakkeskaug, kjent fra historien helt fra 1383. Følger man veien fra idrettsanlegget vil man der denne svinger mot syd kunne gå snaue 100 m nordover og så vestover på den gamle kongeveien og komme ut på oppsiden av Breidablikk. Går man syd møter man den vakre Spettås gård som ligger vest for veien, kjent fra 1593, men i nyere tid mest kjent som landgården til familien Riddervold. Både Bollerød og Spettås ligger i Tønsberg.

12. Store Stang.
Fra idrettsanlegget går en gårdsvei (bare for gående!) over jordene til Store Stang. Gården var kirkegods og er nevnt i Rødeboken (biskop Eysteins jordebog av 1398) med fortegnelse over geistlig jordegods i Oslo bispedømme. Eystein var fra gården Skaane på Nykirke. Store Stang ble i 1844 kjøpt av Johan Wesman og Andreas Næss og delt i to. Næss beholdt den delen som i dag er Store Stang. Hovedhuset lå nede ved stranden, det er noe usikkert når det ble flyttet til nåværende beliggenhet. I tiden 1624 til 1670 var Laurits (Lars) Halvorsøn, nåværende eiers tiende tippoldefar, eier, og i 1927 kjøpte Harald Aasen gården som da kom tilbake i familiens eie.

13. Johan Wesmanns vei
er grensevei mot Tønsberg. På sydsiden, i Tønsberg, ligger Navarino, garverens gamle hus, og på toppen av bakken ser man i syd Teien gård, som også var i Johan Wesmanns eie. Veien ender opp i Stangs gate som faktisk tidligere het Teienveien. Så vidt man kjenner til går Teien gård (Teigen) tilbake til 1491. Som så mange av de større gårdene i og rundt Åsgårdstrand har den vært eid av både familien Riddervold (1804) og senere av Johan Wesmann. Wesmann solgte i 1914 eiendommen Borgen til kunstneren Even Ulving. Eiendommen er fortsatt i Ulvingfamilien.

14. Dahls vei.
Den går parallelt med Stangs gate fra Kayes gate til Wesmanns vei. Gaten er oppkalt etter Gustav A. Dahl som i 1915 overtok en stor del av området fra Wesmann. Mye av området ble tidligere kalt Stangsløkka og ble utskilt i 1870. Her finner man en ganske annen type hus. Dette området ble i store deler utbygget av hvalfangere som representerte en stor tilflyttingsgruppe fra ca 1930. Åsgårdstrand var da egen bykommune med et svært lavt skatteøre! Bebyggelsen er sterkt preget av funkisstilen.

15. Kayes gate.
Neste bakke er Kayes gate, oppkalt etter Simon Kaye som eide store deler av det søndre området. I 1904 ga han grunn til Åsgårdstrand Ungdomsforening som bygget det vi i dag kaller Vellet. Bygningen ligger på nordsiden midt i bakken hvor Dahlsveien kommer ut. Vellet er lagt ned.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Det er gode bussforbindelser til Horten og Tønsberg, og det er flere bussholdeplasser langs ruten. Det er greie parkeringsmuligheter ved havna og ved kirken.
Annonse