Ørdalen Naturreservat

Legg til huskeliste
Annonse

Stien er endret og den nordlige rette strekningen er borte. For å komme til Rhododendroen må man nå følge vegen ned mot sjøen fra parkeringsplassen. Fra vegenden ved hyttene kommer man lett inn på eksisterende sti.

Ørdalen naturreservat ligger på Utøy i Inderøy kommune (vestspissen). Reservatet har et rikt og spennende planteliv, samt en rik kulturhistorie. Flere steder vises spor etter tidligere husmannsfamiliers liv. Den største attraksjonen i reservatet er en gedigen Rhododendronplante. Vegetasjonen i- og utenfor reservatet er variert, fra nydelig kulturbeite med sau til bratte skogkledte lier med alm og hassel til sjø og fjæresteiner.

Stien er stedvis bratt, men på de bratteste partiene er den sikret med tau. Stien kan gås med joggesko, men kan være stedvis glatt og våt ved mye nedbør.

Stien kan gås som rundtur som kartet viser, da anbefales det å gå øvre sti ut og nedre sti tilbake, da den nedre stien er svært bratt (sikret med tau).

Adkomst med egen bil

Fra Straumen:
Følg Fv755 fra Straumen til Utøy, ta til høyre inn på 231 ved butikken og følg vegen (skiltet retning Norum) 11 kilometer til informasjonstavle på venstre hånd. Ta av her og følg grusveg innover i skogen ca 100 meter.
Annonse