Granasjøen rundt

Legg til huskeliste
Annonse
  • Middels krevende sykkeltur
  • 21,6 km
  • 5 t
  • Rundtur
  • 382 høydemeter totalt
  • Sesong: Jun - okt
Dette er en merket rundtur i skogsterreng og langs bilveg. Løypa går langs flere gamle sæterområder i området Stamnessætrin-Leverdalen på den ene siden av Granasjøen, og langs fylkesveien på den andre. Langs hele turen er det flott utsikt både i retning Nerskogsgrenda, Trollheimen, Ilfjellet og Ramsfjellet. Fra Leverdalen og fra Stamnessætrin går det stier til Barnas Naturverden. Rundturen er ca 23 km.

Adkomst med egen bil

Sykkelturen Granasjøen rundt kan starte hvor som helst langs ruta, men et godt egnet utgangspunkt er kiosken ved demningen. Her er det gode parkeringsmuligheter. Leverdalsveien er bomveg.
Annonse