Græsli - Schulzhytta - Selbu

Publisert av: Trondhjems Turistforening 
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Skitur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  35,8 km
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Jul - okt
Dette er en attraktiv helgetur inn til Roltdalen og Schulzhytta. Det kan legges inn topptur over Melshogna eller Ruten første dagen. På turen framover til Høgkjølen og Selbu anbefales å bruke litt tid på det store kvernsteinsbruddet som ruta går gjennom. Turen passer for barn fra 10 - 12 års alder. Vinterstid er det tilrettelagt dagsturspor fra Hersjøområdet og helt fram til Selbu sentum med hotell, kafe og badstue.


Ta fredag ettermiddag opp fra riksvegen gjennom Græsligrenda i Tydal den korte, bratte turen, 1 t, opp til Græslihytta, selvbetjent hytte drevet av Tronhjems Turistforening.


Turen til Schulzhytta, betjent, TT, 7 t, er en variert dagsetappe som går delvis i snaufjell og delvis i skogbandet mot fjellet. Skrå opp fra stien etter Seteråtjønna for tur over Melshogna. Turen over Ruten er greiest å ta bratt opp fra merkinga i Vælskardet. Fongåa og Ramåa kan vanligvis steingås. Er elvene strie å komme over, så ligger det snøskuterbruer 1,2 og 0,9 km nedenfor hhv Fongåa og Ramåa. Turen fram til Selbu går etter gamle seter- og transportstier i variert trivelig skogfjell om det store kvernsteinsbruddet i Høgfjellet, over i Krossådalen, over Vorfjellet (Krossåfjellet) og tar ned til vegen ved Hoemskjølen (Blekåa), 5t. Følg den trivelige vegen herfra om Hersjøen og til bygds. Fra Hersjøen er det flere veger, gamle og nye, å velge mellom ned til riksvegen der bussen går.
Vinter

Denne helgeturen er like fin vinters tid. Samme ruter følges stort sett. Rutene er permanent vintermerka. Reflekser på noe av vintermerkinga gjør det enklere å ta seg opp til Græslihytta i mørket. Vintermerkinga mot Selbu går gjennom skardet nord for Heståsen. Like fint er det å ta om kvernsteinsbruddet. Pass på når du krysser bruddet, det utgjør en djup kløft i landskapet. Ta videre over Vorfjellet, med flott utsikt og ned til Blekåa. Løypeprepareringa går fra Hersjøen inn dalen til sørsida av Vorfjellet. Det er brøyta veg fram til p-plass på Synnåsen rett vest for Høgset. Hit er det 21km og ned til bussen på Evjegjerdet 24. Men det anbefales å følge dagsturløypene helt fram til Selbu sentrum (Nesta) og Selbusjøen hotell. Løypa tar brått av til høgre en knapp km nedenfor Hersjøen og tar over nydyrkingsfeltet ved Myråsen og fram mot Lomtjønna. Ved et sommerfjøs tar løypa mot Nesta av vestover, krysser gammelvegen over åsen, går i kronglet terreng vestover på sørsida av åsen, om Velvansmyra og fram til skianlegget på toppen av åsen nordøst for Nesta, som er utgangspunktet for turløypene. Herfra kan en kjøre på ski, eller hvis det er lite snø, gå bratt ned jordene mot vest til riksvegen og ta lokalveger fram til Selbusjøen hotell. Her er det mulig å få både dusj og middag. Ta gjerne kontakt med hotellet på forhånd. For å ta bussen, må en tilbake til holdeplass ved riksvegen. Skal en bare fram til Nesta og ta bussen, kan en skrå ned jordene vel 1 km før en kommer fram til skianlegget. Avstanden fra Schulzhytta til Nesta er ca 28 km.


Rutebeskrivelser:
De merka og umerka rutene og mange varianter og toppturer er beskrevet i TTs håndbok Sylene og Trollheimen.


Kvernsteindrifta i Selbufjella
En forekomst av bløt glimmerskifer isprengt det harde mineralet granat strekker seg nord - sør fra Bukkhammaren i Holtålen om Høgfjellet i Roltdalen mot Skarvan. Når steinen slites står granatkornene igjen som vorter på overflaten. Dette gjør steinen spesielt egnet til å male korn. Tydelige minner om kvernsteinsbrytinga finner vi bl a ved Kvernfjellvatna og i Høgfjellet på ruta mellom Evjegjerdet / Høgkjølen mot Schulz-hytta. Uttaket av stein pågikk fra før 1600, trolig helt siden 1200-tallet og helt fram til omkring 1. verdenskrig. Steinbrytinga ble etterhvert en storindustri. Steinen ble tatt ut vinters tid og fraktet til bygds på vinterføre og mye ble eksportert. Så mye som hver 10. selbygg var med i dette arbeidet. Ved bruddene i Høgfjellet er rekonstruert en kvernfjellhytte som står åpen og er en fin rastebu. I den senere tid er også rekonstruert et par av de store heiseinnretninger kalt "spellmann". De ble brukt til å heise kvernstein opp fra bruddet. Mer om emnet: Boka Kvernfjellet, ing P O Rolseth, 1947, og kort om emnet i TTs Sylene og Trollheimen / TTs årbok 1985.


Turglede – 118 turer i Midt-Norge

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Tydalsbussen går de fleste ettermiddager fra Trondheim / Stjørdal og om Selbu opp gjennom Græsligrenda. Så turen er grei å organisere som en gjennomgangstur. Er du avhengig av bil, kan du sette den igjen der du planlegger å komme ned til Selbu og ta bussen opp til Græsligrenda.


Rutetabell Tydalsbussen (.pdf) 


 
Annonse