Rundt Myra-Granestua-Hersel ved Arendal på sykkel

Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Sykkeltur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  19,8 km
  4 timer
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Mai - okt
Dette er forslag til rundtur på sykkel i Granestuområdet fra Myra til Hersel.
Fra parkeringsplassen sykler du tilbake mot Harebakken
et par hundre meter og tar til venstre mot Vika. Du passerer
Uglebo skytebane og sti opp til Ugleboknuten, som
er en fin utsiktstopp.
Etter Bjelkevik og Vika kommer man ut på hovedveien
ved Lona. Her kan du se kanalen mellom Longumvannet
og Lillelongum.
Løypa fortsetter videre forbi Skjævestadgårdene til
Granestua.
Ca 300 meter inn bomvegen fra den store parkeringsplassen,
på venstre side av veien, ligger Kalstadkjenna og
Granestua. Her er barne- og rullestolvennlig sti rundt
vannet, samt bord og stoler.
Fra Granestua går løypa nordvestover langs
”Gloserheiveien”. Her er det relativt flatt helt til kleivene
ned mot Lyngrott. Denne veien er stengt for biltrafikk og
derfor svært trygg å sykle.
Langs ruta passerer du Jovann og Seljestøl og like etter at
første del av Seljesølvannet er passert, går en vei ned til
venstre, i den skarpe svingen på toppen av bakken. Her er
det ca 200 ned til Gloserheigruva, hvor det ble tatt ut
store mengder feltspatt og kvarts fra 1881 til 1986. Det
ble faktisk også anlagt en hestetrukket transportbane over
Porttjern ned til Midtstøl.
Endel stier til venstre mellom Bjormyr og Gloserhei fører
til rester etter gruvedrift. Her er det både dype sjakter og
hauger med vrakstein. Disse viser hvor det ble tatt ut
malm for smelting på Nesverk for 200 år siden.
Etter Nøkkstjenn og den siste bommen kommer du til et
veidele der vår tur svinger til venstre og så fortsetter rett
frem til sideveg mot høyre merket Bjellåsen. Her skal du
følge sti som går over jordet og foran husene før den fortsetter
langs den nordvestre siden av Gullknapp flyplass.
Helt nede i vestenden av flyplassområdet tar du tvers over
kjørevegen og svinger mot syd. Det vil si under kraftlinja
på ny erstatningsløype som munner ut i Sosvadalen.
Denne nye traseen er bred, men av ujevn kvalitet og derfor
litt krevende å sykle.
Vel nede i Sosvadalen fortsettes det nordøst mot
Granestua. Ved første vegdele tar du av ned til høyre til
Lindåstjern hvor det er fine bademuligheter.
Turen går videre forbi Tveitøygard og ned til Tveiten.
Legg merke til vannsaga og ålekaret som ble restaurert for
noen år siden. Elva kalles Tveitsbekken eller Lillelv, og
renner ned i Assev, Sagvannene og via Stampefossen til
Nidelv. Når du sykler videre mot utgangspunktet, passerer
du Eikås og badeeodden ved Blågestad, Bjørka og
Spirenegården.

ANDRE TURVALG:
Som det framgår av kartet går det to gjennomgangsveier
som muliggjør andre kortere turvalg:
1: fra Skjævestad-gården via Augland til Midtstøl og
Bjørka.
2: fra Granestua til løypekrysset ved Vomma nord for
Lonene.
Denne fortsetter på idyllisk sykkelveg forbi Paradisvevet
og Lonene til Tveiten.

ALTERNATIV:
Kartet viser også at man kan utvide turen:
1: Fra Spirene over Steine til Assæneset, videre tilbake
over Tveiten eller Eikås. Idyllisk, men med noe trekking.
2: Fra veidele etter Jovannet rett frem 200 meter mot
Lyngrott og til venstre forbi naturreservat og Bjellåsen.
3: Fra Assevodden kan det tas over til Assevvannets
nordende og oppover bakken mot Stormyr.
Ved tjenna går en idyllisk vei til høyre over til
Plassen/Tveiten.
Sykler du hovedveien oppover til endes og holder til
høyre, vil du finne en sti som fører til Gullknapp.
Se forøvrig avsnitt om alternative adkomstruter inn i det
beskrevne turområdet for Granestua på neste side.
TUREN:
Sykkeltur Granestua – Lyngrott – Hersel – Bøylestad –
Flottjern – Moen – Nesheim.
Denne turen kan hvis du ønsker det kortes ned ved å ta til
høyre inn Fiskebekkdalen til Hersel, se «kort rute».
Sykkelløypa som beskrives her går først nordvestover på
bilfri vei, ”Gloserheiveien”, i ganske flatt terreng, så ned
kleivene til Lyngrott. Ved Lyngrott tar du rett nordover i
retning Hersel. Veien deler seg oppe på heia, men hold til
venstre og kjør forbi husmannsplassen Bjønnum.
Ved Herselvannet svinger du til venstre og vel ute på
hovedvegen tar du til høyre mot Bøylestad. Fortsett 250
m forbi broa over til Bøylestad stasjon, og ta inn til høyre
mot Flottjern ved den store trafostasjonen. Veien deler seg
flere ganger, men følg hovedtraseen og følg med på kartet.
Den nest siste avkjøringen til venstre leder til den flotte
Skrattereidknuten med 360 graders utsikt.
Ved Flottjern, hvor det er ei tømmerhytte på venstre side,
kommer løypa over Herselkleiva inn fra høyre og så går
de sammen videre til venstre på kjerreveg mellom ei hytte
og den gamle plassen Stormyr. Når veien igjen deler seg,
tar du til venstre. Etter noen minutters sykling svinger
traktorveien ned mot Øynesvann, hvor du kan ”lauge”
deg. Vår løype fortsetter imidlertid oppover til høyre mot
toppen der traktorveien fortsetter forbi Bårtjernbekken til
Moen gård. Her svinger du til høyre ned til hovedveien
like øst for Brekka. Derfra er det fin sykkelsti til Nesheim
skole. Inn foran skolen går en stikkveg over mot
Skjevestad og Granestuveien.
Du kan selvsagt komme fram til Granestua ved å følge
sykkelstien videre til Longumkrysset og ta veien inn til
Granestua der.
KORT RUTE:
Alternativ rute på gammel kjerreveg over Marstjørn.
Denne turen passer best for dem som liker seg i terrenget
og langs smalere stier.
Ta inn til høyre 200 meter etter Bjornes, fortsett forbi ei
gammel gårdssag og ta så til høyre igjen inn Fiskebekkdalen.
Her er stien delvis gruset med kvarts og er ”grei” å
sykle. På fjellknausen ved Marstjørn er det fin pauseplass
og bademulighet.
Fortsett videre forbi et lite sandtak og ta til høyre og så
venstre straks veien deler seg igjen. Fortsett forbi Løtjørn
og Lisletjørn til husmannsplassen Herselkleiva.
Vær oppmerksom på at jordene før ”plassen” kan være
vasstrukne. Veien vidrer går på god sti gjennom skogen,
over ei tørr myr og til venstre mot Flottjørn hvor turen
over Bøylestad kommer inn fra venstre. Følg denne løypa
videre til utgangspunktet.

DE GAMLE BOPLASSENE
De fleste gamle boplassene langs disse stiene ble reist av
arbeiderfamilier med tilknytning til jerngruvene. Lønna
var ikke høy og det var nødvendig med naturalhusholdning
for å overleve. I helgene var mennene ofte i heiene på
leting etter ei ”åre” i håp om å gjøre et varp. Noen var
heldige, men de fleste skjerpa kastet lie av seg annet enn
små groper i terrenget. De er fortsatt synlige tause vitner
om en strevsom tid. Da gruvedriften etterhvert ble nedlagt,
gikk mannfolkene daglig arbeidsveien til Eydehavn,
Pusnes eller andre steder i distriktet hvor det var arbeid å
få, Konene tok seg av både hus, barn og gårdsdriften fordi
mannen måtte ut grytidlig og kom ikke hjem før seint på
kveld.
I området er det mange spor etter gruvedrift, både dagbrudd
og dype sjakter.
En av disse er Gloserheigrua hvor det ble tatt ut kvarts og
feltspatt fram til 1970. Det finnes også mange hauger med
vrakstein og spor etter jerngruvedrift som forsynte Nes
Verk med jernmalm.

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

Kjør til Harebakken i Arendal og fortsett ca en km til Myra hvor du parkerer ved Myra skole.
Annonse