Rundtur på Sandøya (Rullestolvennlig)

Legg til huskeliste
Annonse

Sandøya er som en liten Saltkråkan med koselige stier, små viker, nydelige strender og koselige hus. Ønsker du å overnatte kan du slå opp telt flere steder for en natt eller overnatte på den lille campingplassen på øya. I sommerferien kan du kjøpe vaffel av lokale ungdommer når du ankommer båten ved Sandøya brygge og du kan leie sykkel og ta den en liten sykkeltur på øya. Om sommeren kan du også ta båten til Sandøya Brygge, gå turer på øya og ta båte tilbake fra Løvøya eller Dikkon.

Øya har flere fine turmuligheter som kan gåes alene eller kombineres:

1) Kommunebrygga-Dikkon 1,3 km (20 min)

Følg blåmerket asfaltert vei gjennom tettbygd strøk, forbi frukthagen og skolen, opp Brønnane til Skolelia. Et stykke inn på stien, kan man ta en avstikker opp til Rådyrhytta, en rasteplass med takoverbygg og bålplass. Stien, som for det meste går gjennom høyreist barskog, lyng og gress, kan ha enkelte våte partier, men er stort sett bred og tørr. Følg skilting mot Dikkon, øyas campingplass. Her er det en stor, åpen gresslette, godt egnet for lek og spill. Sandstrendene er familievennlige og det er gjestebrygge tilgjengelig. På sommertid er det åpen kafé og storkiosk, vannpost og toaletter.

2) Kommunebrygga-Løvøya, om Solvang gård -2,4 km (30 min)

Følg blåmerket asfaltert vei forbi frukthagen og skolen og deretter Postveien videre mot Løvøya. Grusveien går langs jordet ned mot vannet og utsikt mot Bjønneslandet. Ved Smellkjeften kan det være våte partier, men deler av stien går på plankebroer. Følg stien mot Løvøya forbi en naturlig lysning som heter Lille Danmark, før man kommer til Løvøysundet med gangbro over til Løvøya. Blåmerket sti går videre gjennom hyttefelt langs vannet og opp noen trapper der man møter et stikryss. Her kan man ta avstikkere til Utsikten på venstre hånd eller Trulsetoppen på høyre hånd. Der er det en fin rasteplass. Fortsetter man rett fram, gjennom løvskogen kommer man til Friarealet, en gresslette og badeplass. Her er det tørrtoalett, og sommerstid er vannposten åpen. Følger man stien helt ut på pynten kommer man til Løvøya fergebrygge med utsikt mot Dikkon.

3) Kommunebrygga-Dikkon gjennom skogen-Løvøya Brygge 3,4 km (45 min)

Følg blåmerket asfaltert vei gjennom tettbygd strøk, forbi skolen, opp Brønnane til Skolelia og så blåmerket bred sti inn til høyre fra Skolelia. Et stykke inn på stien, kan man ta en avstikker opp til Rådyrhytta, en rasteplass med takoverbygg og bålplass. Stien, som for det meste går gjennom høyreist barskog, kan ha enkelte våte partier, men er stort sett bred og tørr. Følg skilting mot Dikkon, øyas campingplass. Her er det en stor, åpen gresslette, godt egnet for lek og spill. Familievennlige sandstrender og flytebrygge for båter. På sommertid er det åpen kafé og storkiosk, vannpost og toaletter.
Fra Dikkon, følg stien et stykke tilbake, men der den deler seg, ta til venstre ned Kleivane mot Løvøya. Ved Smellkjeften deler stien seg. Følg stien mot Løvøya forbi en naturlig lysning som heter Lille Danmark, før man kommer til Løvøysundet med gangbro over til Løvøya. Blåmerket sti går videre gjennom hyttefelt langs vannet og opp noen trapper der man møter et stikryss. Her kan man ta avstikkere til Utsikten på venstre hånd eller Trulsetoppen på høyre hånd. Der er det en fin rasteplass. Fortsetter man rett fram, gjennom løvskogen kommer man til Friarealet, en gresslette og badeplass. Her er det tørrtoalett, og sommerstid er vannposten åpen. Følger man stien helt ut på pynten kommer man til Løvøya fergebrygge med utsikt mot Dikkon.

4) Kommunebrygga -Løvøya, om Solvang gård- 2,4 km (30 min)

Følg blåmerket asfaltert vei forbi skolen og deretter Postveien videre mot Løvøya. Grusveien går langs jordet ned mot vannet og utsikt mot Bjønneslandet. Ved stikrysset i Smellkjeften, følger man stien mot Dikkon. Her kan det være våte partier. Man kan ta en blåmerket, bratt avstikker til Utsikten mot venstre gjennom gammel, mosekledd barskog. Herfra er det flott utsikt over skjærgården. Vel nede i Smellkjeften, følger man en, til tider, steinete sti i stigende terreng i tettvokst blandingsskog før stien går nedover gjennom granskog og lyng ned til Dikkon.

5) Kommunebrygga-Dikkon langs veien -1,5 km (fin for barnevogn, sykkel)

Veiene på Sandøya er smale og stort sett asfalterte, og egner seg godt for gående og syklende. Første del av veien går gjennom tettbygd strøk. Ved skolen er det ballbinge og lekeplass. Fortsetter man mot Dikkon går veien ganske bratt oppover og nedover med barskog og lyng på begge sider. På Dikkon er det sandstrender på to sider av en stor og åpen gresslette. Her er det sesongåpne toaletter og vannpost. Fra juni til august er kafeen og storkiosken åpen.

6) Kommunebrygga-Sandøyveien-Grunntunga-Kommunebrygga 1,5 km

Fra Kommunebrygga går man rett opp Sandøyveien med bebyggelse på begge sider. Over bakketoppen ligger Kujordet på høyre side. Her er det ofte kuer og kanskje kalver på beite. Ved veiskille, kan man gjøre en avstikker noen meter til venstre og se på Sandøyas eldste eik fra 1350. Tar man i stedet til høyre, kommer man til Grunntunga, en langgrunn og lun sandstrand der det også er bord og benker. Fortsetter man videre kommer man til Sundet. Her kan man stille sulten på Sandterna Bistro eller handle i butikken. På molosletta, øyas båthavn, er det servicebygg med toaletter. Herfra følger man veien til krysset, der man tar til venstre for å komme ned til Kommunebrygga.

Adkomst med egen bil

Til Sandøya kommer du enten ved å ta M1 bussen fra Porsgrunn stasjon, hoppe av bussen ved Breviksbrua og gå fem minutter ned til Brevik ferjekai hvor det går ferje(10 min) 1-2 ganger i timen (www.farte.no). Man kan også ta bilen og parkere på brygga i Brevik

Adkomst med kollektivtransport

Buss fra Skien eller Porsgrunn til Brevikbrua, fem minutts gange til Brevik ferjekai
Annonse