Legg til huskeliste
Annonse

Om du ikke er redd for bratte bakker, er en dagstur til Skrimtoppen absolutt å anbefale.   

Vi tar først for oss dette siste utgangspunktet fordi det er denne turstien til Skrimtoppen som er tydeligst merket på kartet (se ndf.). Da vil vi snart passere gården Ormetangen som ligger på nordsiden av Ravalsjøen. Turiststien er merket rundt in...

Adkomst med egen bil

Kommer du med bil, er det særlig to aktuelle parkeringsplasser som kan danne utgangspunkt. Begge ligger ved veien som går forbi Raje og inn til Ravalsjøen nordvest for Skrim. Den første parkeringsplassen ligger ved veikrysset som du kommer til like etter at du  har passert Raje-hytta. 

Den andre parkeringsplassen er helt inne ved Ravalsjøen og er også et godt utgangspunkt for turer til de selvbetjente turisthyttene i Skrim-traktene, f. eks. Svensbu, Sørmyrseter og Solum.

Annonse