Gjennom Bymarka på gamle Bynesveier - 35 km 

Publisert av: Trondhjems Turistforening
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Sykkeltur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  27,8 km
  1 dag
 • Sesong
  Apr - sep
Dett er er den mest klassiske av alle litt lange dagsturer på sykkel i Bymarka. Den følger de to gamle Bynesveier gjennom Bymarka. Vi anbefaler å ta turen utover etter Tømmerdalsvegen og tilbake igjen over Bergskaret og Skjellbreia. Turen passerer forbi perler i marka som Lavollen, Kopperdammen, Skjellbreia og Lianvatnet. Den krever tøffe tak i kleivene opp til Bergskaret.

Turen: Litt ovafor Baklia tar det av skogsvei over Tunga til Tømmerdalsvegen. Vi følger Tømmerdalsvegen, grusvei, forbi Lavollen, Etter gården Tempervollen passerer vi Kobberdammen, fin for sein hovedrast om du tar turen motsatt vei. Veien passerer forbi gårdene Tømmerdal østre og vestre øverst i Tømmerdalen i Trollavassdraget. Her er det er slutt på bilveien. Veien ble anlagt som kjørevei i 1872 – 73 og gikk ut av funksjon som forbindelse til Byneset i 1923 da veien langs fjorden ble åpnet.

Den gamle Bynesvegen fortsetter som fin grasgrodd skogsvei og stiger opp mot Svahylla. Dette er det høyeste punktet på turen. Det går jevnt utfor forbi Klefstadmyra. Vi anbefaler en første rast inne ved Damvatnet. Ta en avstikker etter skogsvei nordover en noen hundre meter 1,5 kilo-meter etter passering av Klefstadmyra. Etter sagbruket ved Sandøra ved Onsøyhagen blir veien igjen kjørbar med bil. Det er motbakke opp over Elsetåsen, før vi triller nedover til Bosbergaunet og den asfalterte hovedveien. Kommer du motsatt vei, er dette krysset lett å finne der hovedveien slipper seg nedover mot Rye tettsted.

Vi følger asfaltveien sørover vel 4 km til der den gamle veien mot Bergskaret tar av ved Bergsaunet. Ta gjennom ei grind etter gården. Ved de neste grindene, pass på å ta rett skogsvei en halv kilometer oppover bakkene. Ta ikke første grinda rett fram, men flatt ut til venstre gjennom ei grind og bru over bekken. Følg med på kartet. Herfra stiger det bratt en kilometer opp-over til Bergskaret. Her synes de fleste det er greitt å gå. Når vi har anbefalt å ta turen denne veien, er det fordi disse bakkene kan bli tøffe for bremsene om du sykler motsatt vei. Fra oppstigninga er utsikten flott bak-over mot Bynesets kulturlandskap, fjorden og fjella på vestsida av Orkdalsfjorden. Etter Bergskaret ser vi framover inn i Bymarka. Det går slakere nedover mot Skjellbreia. Den gamle veien er også her dels meget ujevn og utvasket fordi vedlikeholdet er dårlig og mange steder kjørt i stykker av tømmertransporter. Hovedrasten anbefaler vi å ta ved Skjellbreia. Her er det lett å finne fine rasteplasser, f.eks. rett vest for demningen.

Etter Skjellbreia fortsetter vi litt opp og litt ned etter den gamle Bynesvegen forbi Hallsetaunet og framover til Vådan. Her er veien kjørbar med bil. Den gamle Bynesvegen tok av nordøst for Vådangårdene og gjennom Kystadmarka til Stolpstua ved hovedveien over Byåsen nord for Leirbrua. Veien gjennom Kystadmarka er nå tur- og ridesti. Men vi tar Solemsvegen om Lian stasjon på Gråkallbanen, opp stien til Lianvegen og boligveiene gjennom Bjørnebyen fram til Gamle Oslovei ved Kyvatnet.

Hjemreise: Hvis du ikke vil sykle, men ta buss eller trikk heim, kan du ta Gråkallbanen fra Lian eller buss som går hyppig på veien over Byåsen fra Kyvatnet.

Varianter:
Turen kan tas omvendt vei, men pass på bremsene på turen ned fra Bergskaret til Byneset. Fra Skjellbreia kan du ta skogs-bilveien opp til Stykket, trille sykkelen etter sti et kort stykke fram til Lianvegen ("kjettingveien"), følge denne opp til Fjellseter og ta Fjellseterveien ned til Wullumsgården.

UT I MARKA
- 58 turer i Trondheimsområdet
Obligatorisk turbok for deg som liker å gå i Marka.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Vi starter turen fra Wullums-gården. Dit kan du sykle eller komme med buss som har hyppige avganger fra østsida av byen og sentrum. Vi starter med å ta opp langs den asfalterte Fjellseterveien til Baklia.
Annonse

Publisert av

Trondhjems Turistforening