Vestølmarka-Østløypa-Stien-Vik i Gjerstad kommune

Publisert av: Aust-Agder Turistforening 
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  12,4 km
  4 timer
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Hele året
Østløypa finner en i området øst for Vestøl i Gjerstad. I tillegg beskrives en avstikker ned til Egddalen i Gjerstad
Det er en fin rundtur i ett attraktivt kulturlandskap og
løypa passerer flere kulturminner. Traseen er stort sett
godt synlig i marka og er også markert med røde merker.
I tørt vær kan fottøyet gjerne være joggesko, ellers anbefales
fjellsko eller tilsvarende.
GANGTID: Rundturen tar ca 2 timer og er 5,4 km lang.
Området egner seg oså fint på ski.
TUREN:
Like etter du parkerte, ser du ned mot elva som kommer
fra Stemtjenn. Der vil du få øye på den gamle kvenna som
ble gjenoppbygget i 2002. Kvenna er åpen, så ta gjerne en
kikk før turen starter. (Se under ”EKSTRA:” 1),lengere nede
i teksten.
Start turen ved å følge veien forbi skolen og hold til venstre
i første veiskillet, deretter går du rett fram ned bakken
på skogsbilveien mot Myrkjerr. Der følger du skiltet
og merkingen mot Tonamyra. Etter ca 1 km kommer du
til Liane som ble fraflyttet i 1857. I Liane passerer du et
fint steingjerde fra den tida plassen ble ryddet og det
bodde folk der.
Snart krysser du bekken som kommer fra Meseltjennene.
Gjør gjerne en rast på rasteplassen her og ta en tur under
fjellet der elva renner ut. Da vil du få se restene etter kvenna
- og kvennsteinene ligger der fortsatt fra den gamle
kvenna som tilhørte Meselgårdene. Har du tid og forholdene
ligger til rette, kan du også ta deg ett bad i
Meseltjenna.
Turen fortsetter, og du krysser bekken igjen mellom
Meseltjennene. Du går videre på myrdraget fram til
Tonamyra og kommer fram til skogsbilveien mot Mesel.
Som du ser på skiltstolpen her, tar du nå til venstre mot
Vestøl.
Alternativ tur er også skiltet mot Gjerstad. Det er en tur
som kalles Helleren som var den gamle heste- og gangveien
til Vestøl opp fra branngarasjen i Egddalen før
Vestølveien ble ferdig i 1896. (Se under ”EKSTRA:” 2)
Vi følger skogsbilveien mot Vestøl ca 1 km inntil ny skiltstolpe
merket Klemstra like før veien går ned en bakke
mot hyttefeltet ved Tegårsvann. Vi tar til venstre ved skiltstolpen
mot Vestøl. Vi følger stien i skogsterreng, og etter
ca 300 m kommer vi til ei gammel kolmile til venstre som
er merket i terrenget med rød stolpe. Vi fortsetter så
videre fram til saga på Vestøl og går på bilveien 300 m
fram til utgangspunktet.
EKSTRA 1:
1) Den gamle kvenna som ble gjenoppbygget i 2002:
Du vil her se hvordan gårdene i grenda malte kornet sitt
heilt fram til ca 1950. Legg merke til det flotte steingjerdet
opp fra kvenna og steinsettinga langs elva. Her ser du
minner fra ei tid hvor jorda hadde stor verdi og måtte tas
godt vare på. Heldigvis er ett bruk i drift i Vestøl-grenda
fortsatt og beitedyra er på plass i landskapet.
2) Turen herfra og ned og opp igjen fra Gjerstad/Egddalen
er ca 4 km og tar et par timer. Nederste biten fra Helleren
mot Gjerstad/Egddalen er noe bratt og går på steinete sti.
Ellers går denne turen i urskoglignende terreng. Velger du
denne avstikkeren ned over Helleren, følger du skogsbilveien
mot høyre og tar først til venstre ved Meselgårdene
og så til høgre igjen i bunn av bakken og følger denne til
endes hvor røde merkefliser leder deg inn på godt synlig
og merket sti. Legg inn ei rast ved selve Helleren. Det var
her folket fra plassene ved Vegårsvann og Vestøl skiftet til
finklær når de skulle til kirke.
Stien – Vik finner en i området vest for Vestøl i Gjerstad ved Vegårsvann.
Vik, Stien og flere plasser i området, var boplasser inntil
slutten av 1800 tallet. Turen går først til Vik og følger delvis
gamle heste- og traktorveier fra skogsdrifta i området.
Turen er her beskrevet som en rundtur i et attraktivt
skogslandskap. Traseen er stort sett godt synlig i marka
og er også markert med røde merker og skiltstolper.
Like etter du parkerte, ser du ned mot elva som kommer
fra Stemtjenn. Der vil du få øye på den gamle kvenna som
ble gjenoppbygget i 2002.
Start turen ved å følge bilveien som krysser elva og ta bilveien
inn til høgre hvor du krysser et elektrisk gjerde og
kommer inn på en skogsvei etter ca 300 m. Du følger
denne rett mot vest i lettgått terreng. Snart er du ved en
skiltstolpe kalt Tjennane hvor du tar mot Vik. Her er du
i et godt bærterreng både med blåbær og tyttebær.
Du følger røde merkefliser videre og kommer snart ned
en bratt sti til Vik ved Vegårsvann. Nederste del av vannet
ligger i Vegårshei kommune. (se mer om Vik under
”EKSTRA” 2)
Her kan det passe å ta ei matpause og et bad, om det er
rette årstida.
Når du nå går videre, finner du den gamle hustomta litt
oppe i bakken til venstre for stien som du nå følger. Etter
en stund kommer du opp til Stien. Denne gamle boplassen
ble fraflyttet i 1875. Her vinkler løypa mot høyre, og
opp den bratte Stikleiva. Snart er du oppe på Eldstømyr.
Her er gammelt kulturlandskap som er gjengrodd med
skog. Nå passer det med ei rast i huken på Eldstømyr,
med varme og kos i sola her. (Se mer om Eldstømyr under
”EKSTRA” 2)
Følg så merket løype over myra mot sør og du er etter ca
to km tilbake ved skiltstolpen ved Tjennane. Deretter følger
du stien tilbake til utgangspunktet på Vestøl.
Det finnes også flere måter å nå gapahuken på Eldstømyr
på. (Se under ”EKSTRA” 2)
EKSTRA 2:
1) Vik er en gammel boplass. Her ble det vinterstid tidligere
ble kjørt ned mye tømmer.Om våren ble det fløtet i
vassdraget ned til sjøen og tømmerkjøperne. Fram til
1860 var det omgangsskule her for folk som bodde i
området og på Vestølgårdene.
2) Eldstømyra blei drenert og dyrka opp tidlig på 1960
tallet, men samtidig slutta mange bruk på Vestøl med husdyr,
og dermed ble mye jord ledig for de som beholdt
buskapen.
Gapahuken på Eldstømyr kom opp i år 2000. Du kan fint
overnatte her, tenne bål og lese på veggoppslag og i avisutklipp
som du finner på plassen. Her er vakker og fin
kveldssol.
3) Alternativt kan en velge utgangspunkt fra Kleivvann og
parkere der eller ved skiltstolpen Vegvisaren et par km
lenger inne på skogsbilveien. Det vil da være naturlig å
følge merket sti ned til Stien, deretter til Vik og videre opp
til Tjennane og huken på Eldstømyr. Etter ei rast her tar
en ned Stikleiva og tilbake til utgangspunktet, en tur på ca
4 km. Den tar et par timer og noe lenger om du parkerte
ved Kleivvann.
4) Vinterstid blir det kjørt opp nydelige spor mellom
Vestøl og Kleivann 7,5 km. Den passerer gapahuken på
Eldstømyr omtrent halvveis

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Fra E 18 følger du Fv 418 mot Gjerstad og Øy. Etter ca 14 km, ved skiltet Vestøl 6 km, tar du av mot venstre og kjører til gamle Vestøl skule som nå er grendehus/skolemuseum. Her kan du parkere ved det gamle røde uthuset som tilhører skolen. Uthuset innholder både utedo og vedbod og er i seg selv et kulturminne.
Annonse