Trollfoss, Vestfolds høyeste foss

Publisert av: Larvik og Omegns Turistforening
Annonse

Om turen

Vestfolds høyeste foss finnes i Lardal og ligger vest for Lågendalen. Trollfoss er bare 12 meter høy, men imponerende nok allikevel. Kreftene i fossen har laget en skikkelig canyo, og særlig nedenfra er fossen voldsom. Trollfoss kan man se fra veien opp mot Svartangen.

Det er ikke merket rute ned til fossen. Men du har tre alternativer, når du kommer inn fra veien på østsiden av Trollfoss. Går du mot høyre i første stikryss etter du har forlatt veien, kommer du til oversiden av fossen. Går du rett frem kan du titte på fossen fra oversiden om du ikke er redd for høyder. Og mer turvante folk kan med forsiktighet ta seg ned til vestre, og gå ned i kløfta fossen har dannet. Herfra kan en nesten ta seg frem til fossefoten. Det er mye løst i fjellsiden så ta det varsomt, og bruk gjerne hjelm. Er det folk over deg på tur opp eller ned, skal det godt gjøres at det ikke kommer stein.

Videre opp langs elva må du hoppe fra stein til stein. Dersom det er mye vann i elven kan det være svært vanskelig å ta seg frem, men vanligvis går det. Du må ganske nær fossen for å få det fulle inntrykket, men klarer du ikke det kan du ha en flott tur allikevel.

Lengde fra skogsvei, ca 1 km.

Går du fra Rv 40 er det ca 4,5 km en vei.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Med bil, kjører du fra Styrvoll i Lågendalen på bomvei mot Svartangen.  Til fots kan du følge vei, stien mot Pinås, og/eller rundløypen til Pinåsløpet.

Adkomst med offentlig transport

Buss som trafikkerer på Rv 40, forbi startstedet.
Annonse

Publisert av

Larvik og Omegns Turistforening