Rundt Fongen og Roltdalen

Publisert av: Trondhjems Turistforening 
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  50,5 km
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Jun - sep
På denne «trekanten» får du med deg det flotte Fongen-massivet, Roltdalens varierte fjellskoglandskap og den trivelige Schulzhytta inne i kjernen av dette store inngrepsfrie området. Området skal vernes som nasjonalpark. Turen passer for barn fra 12 års alder. For dem som vil ha større utfordringer, kan turen tas som en tredagers topptur med besøk på Ruten, Fongen eller Ramfjellet og Melshogna.

Dra første ettermiddagen opp fra riksvegen gjennom Græsligrenda i Tydal den korte, bratte turen, 1 t, opp til Græslihytta, selvbetjent, TT.
Turen til Ramsjøhytta, selvbetjent, TT, 7-8 t, er ikke merka, men det er lett å finne fram på østsida av Ruten og Fongen-massivet. Ta merkinga mot Schulzhytta fram til litt før Sæteråtjønna og skrå nordøstover ned til myrene, kryss Væla og ta opp daldraget sør for Kvassåsen. Ta om Øyvollen og øst for Fongtrøa fram til hytta. Skal du ta turen over Ruten er det greiest å ta merkinga mot Schulzhytta fram mot Vælskardet, skardet sørvest for Ruten, bratt opp på toppen fra sørvest og følge ryggen østover ned i Fongskardet.

Turen til Schulzhytta, betjent, TT, 5 t, er en kort, men variert og fin dagsetappe. Alternativ ikke merka tur går over toppen av Fongen. Ta da ut på sørsida av Ramsjøen, bratt opp langs bekkedrag og opp mot toppen fra sørøst. Fongen er den høgeste toppen i disse vestlige delene av Sylan, 1441 m. Utsikten er vid både innover mot sentrale Sylan og ned i Roltdalen. Ta ned ryggen mot vest og skrå ned til merkaruta før Litjfongen. Den alternative toppturen over Ramfjellet og Saufjellet er også en flott tur og lettere enn turen over Fongen.

Turen tilbake til Græslihytta og Græsligrenda, 7 + 1 t, går i skoggrensa innunder Fongen fram til Vælskardet. Ramåa og Fongåa kan vanligvis steingås. Er elvene strie å komme over, så ligger det snøskuterbruer 0,9 og 1,2 km nedenfor hhv Ramåa og Fongåa. I Vælskardet er det åpen rastebu som ligger øst for sommerruta, nær vinterstakinga. Alternativt kan turen tas fra Vælskardet opp over Melshogna.

Vinter:
Denne tredagersturen er også flott å gå vinters tid. Samme ruter følges. Rutene Ramsjøhytta - Schulzhytta - Græslihytta - Græsligrenda er permanent vintermerka. Vinters tid bør turen opp til Ruten tas vest for Kvassåsen og opp på toppen fra sørøst. Det er noen bratte partier ned mot Fongskardet. Turen over Ruten kan fortsettes over Tronshatten, over eller på hylle innunder vestsida av Fongskaftet og opp over Fongen. Turen ned kan tas bratt ned om Ramskardet eller bratt og mer snørikt ned mot sørøst og på skrå ned på nordsida av Fongtrøa. Turen over Ramfjellet og Saufjellet er en finere skitur mellom Ramsjøhytta og Schulzhytta enn turen over Fongen.

Rutebeskrivelser:
De merka og umerka rutene og mange varianter og toppturer er beskrevet i TTs håndbok Sylene og Trollheimen.

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark
Området Roltdalen - Garbergvassdraget - Skarvan er et av de største gjenværende vegløse områder i Midt-Norge. Dette er et naturområde som i stor grad er urørt av vesentlige inngrep. Men det er også et område som har vært brukt til setring, beite, jakt, fiske osv og hvor ressurser utnyttet ved gruvevirksomhet og uttak av kvernstein i mange hundre år. Det er altså også et rikt kulturlandskap. Et areal på ca 440 km2 ble vernet som nasjonalpark 20.2.2004. Området er et representativt område for skogtraktene i indre Trøndelag. Området har et variert dyreliv. Vernet har som viktigste formål å ta vare på store naturverdier og å hindre inngrep. Det er forutsetningen at turfriluftsliv og tilrettelegging, beite, jakt og fiske skal videreføres.

Seterdrift i Roltdalen
Det er ikke lenger tradisjonell seterdrift i Rotldalen, men det er mange godt vedlikeholdt setre i Roltdalen som vitner om stor aktivitet opp til nyere tid. Det har sannsynligvis også vært gårdsdrift i Roltdalen før Svartedauden.

Om Roltdalen i TTs årbøker
Det er skrevet mye om Roltdalen i TTs årbøker gjennom årene, bl a: 1946/47: artikkel om Stormoen som gruveby, 1985: tema Roltdalen og Garbergelva, 1990: om kvernsteinsdrift og gruvedrift i Roltdalen, 1994: rutebeskrivelser, 1998: tema ved 50-års jubileet for Schulzhytta.

Turglede – 118 turer i Midt-Norge

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Tydalsbussen går de fleste dager hver ettermiddag fra Trondheim / Stjørdal og om Selbu gjennom Græsligrenda. I Græsligrenda er det også greitt å parkere.
Annonse