Søgne - Stokkeland - Feievannet

Legg til huskeliste
Annonse
  • Enkel fottur
  • 2,5 km
  • 1 t
  • Rundtur
  • 77 høydemeter totalt
  • Sesong: Hele året
En tur rundt Feievannet går på trygge stier og veier. Start turen fra P-plassen ved Tjønna på venstre side av Langenesveien. Det er ca. 150m etter avkjørselen til Stokkelandsskogen når du kommer RV456 fra Tangvall. Du kan også kjøre 200m lenger og parkere nede ved Langenes skole.
Turen er ca.2,5km og uten bratte bakker. Total høydeforskjell mellom laveste og høyeste punkt på turen er ca. 20m. Feievannet ligger 10moh.

Følg blåmerket traktorvei ca. 400m østover. Der veien deler seg tar du blåmerket vei til venstre ned gjennom et granholt og over en liten bekk. I neste kryss slutter traktorveien. Du velger nå blåmerket sti østover og ser snart vannet. Her (i den nordvestre del av vannet) er det i sommerhalvåret fint å bade. Men det alltid mulig å sette seg ned noen minutter og nyte natur og eventuell medbrakt niste.
Over på den andre sida av vannet kan du se beverhytta og synlige bevis for at beveren er aktiv. Er det tidlig om morgenen eller sent om kvelden, kan du kanskje være så heldig å få et glimt av den.
Følg blåmerket sti videre østover.
Når du kommer til bekken i den nordøstre kant av vannet skal du ikke lenger følge blåmerket sti. Nå skal du gå rett fram ca. 80m og så dreie sørover. Bekken du kommer til i sørøstre kant av vannet, renner ut i Indre Kilen. Beveren har stadig kjempet for å demme opp denne bekken, men grunneieren har overtaket.

Når du nå går vestover på traktorveien kan du se en del av beverens «beiteområde» og hytte. Hvis du periodevis forlater veien så kommer du enda nærmere spor etter beveren.

Etter å ha passert gjennom fin granskog kommer du igjen tilbake til traktorveien du startet på og er snart tilbake ved Langenesveien.

Turkartet Rossevannet dekker området. Du får det hos DNT Sør, Midt-Agder Friluftsråd eller i bokhandelen på Tangvall i Søgne.
(Lagt inn av Floke Bredland - floke@online.no)

Adkomst med egen bil

Fra sentrum i Søgne: følg FV456 i retning Vågsbygd. Parkering på venstre side av veien ca 140m etter avkjøringen til boligområdet Stokkelandsskogen.
Fra Vågsbygd: følg FV456 i retning Søgne. Parkering på høyre side av veien ca 350m etter Langenes skole.
Ellers er det god plass ved Langenes skole!
Annonse