Søgne - Stokkeland - Feievannet

Legg til huskeliste
Annonse
En tur rundt Feievannet går på trygge stier og veier. Start turen fra P-plassen ved Tjønna på venstre side av Langenesveien. Det er ca. 150m etter avkjørselen til Stokkelandsskogen når du kommer RV456 fra Tangvall. Du kan også kjøre 200m lenger og parkere nede ved Langenes skole.
Turen er ca.2,5km og uten bratte bakker. Total høydeforskjell m...

Adkomst med egen bil

Fra sentrum i Søgne: følg FV456 i retning Vågsbygd. Parkering på venstre side av veien ca 140m etter avkjøringen til boligområdet Stokkelandsskogen.
Fra Vågsbygd: følg FV456 i retning Søgne. Parkering på høyre side av veien ca 350m etter Langenes skole.
Ellers er det god plass ved Langenes skole!
Annonse