Koboltkoia fra Haugfoss/Blaafarveværket

Legg til huskeliste
Annonse
  • Middels krevende fottur
  • 12,1 km
  • 4 t
  • Turen går én vei, fra A-B
  • 697 høydemeter totalt
  • Sesong: Mai - okt

Løypa knytter sammen Haugfoss (Modum Blaafarveværk) og Koboltkoia DNT hytte (Koboltgruvene), og følger gamle arbeidsveier og stier langsetter Skuterudåsen. På 1800-tallet var det stor aktivitet i dette området hvor det finnes tufter etter flere ti-talls boplasser.

 Første halvannen km. fra Haugfoss går gjennom spredt bebyggelse og langs j...

Adkomst med egen bil

Parkering ved nordsiden av den gamle brua over Haugfossen (skiltet).
Annonse