Langtur over Ilfjellet og Gynneldfjellet på ski

Legg til huskeliste
Annonse
Gjennomgangstur fra Berkåk til Støren i skog- og fjellterreng.
Stort sett etter sjølgåtte spor.

Dette er en variert vintertur som stort sett går etter sjølgåtte spor i fjellterreng og gjennom åpne myr- og skogområder. Turen går ut langs preparerte spor de første vel 5 km fra Berkåk. Herfra legger vi løypa framover i åpent skog og...

Adkomst med egen bil

Fra stasjonen på Berkåk (460 moh.) følger vi boliggater og E6 til et par hundre meter nord for krysset med riksveien fra Orkdalen. Hvis vi tar buss, stopper denne ved riksveien her. Her starter lysløypa som vi følger ut forbi kirka. Vi følger de preparerte sporene langs boliggatene ganske langt nordover.
Fra tydelig skiløypeskilt tar vi nordvestover mot Bredalen. Kartet viser godt hvor du skal ta av.
Annonse