Søgne - sykkeltur: Tangvall-Lunde-Eik-Sangvik-Stausland-Tofteland-Tangvall

Legg til huskeliste
Annonse
Turen kalles ofte Søgnemila og runden kan påbegynnes hvor som helst. Det meste av veien går på sykkel- og gangvei, bortsett fra strekningen fra Stausland til Tofteland. Starter du på Tangvall kommer du snart til bakken ned mot bekken Føssa, Meieribakken. Der det i dag er boliger opp mot Eikeheia lå tidligere Søgne Meieri. Du passerer Søgne hovedkir...

Adkomst med egen bil

En sykkelrunde som kan starte hvor som helst.
Annonse