Grønne sykkelruter: elvelangs fra Drammen stasjon til Fjordparken

Annonse

Om turen

Når man kommer ned til turveien langs Drammenselva, er dette er en av de mest barnevennlige sykkelstrekningene man ta i Drammen; bilfri, trygg og helt uten motbakker. Fjordparken i Drammen er et område i stor endring, parken ligger som en perle på utsiden av de store byggearbeidene ved nye Drammen sykehus. Badeplasser og rasteplasser og sikt langt utover Drammensfjorden.

Pr oktober -19 er det mulig å komme seg videre på sykkel østover til Terminalen og Strandbrua/Strandveien ved bruk av anleggsveier uten sykkelinfrastruktur. På sikt vil sykkelforholdene her forbedres.
Turveien brukes både av syklende og gående, vis hensyn.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Start: Strømsø torg Slutt: Turveien ytterst i Fjordparken, sørøst for Brakerøya stasjon
Annonse