Bremsåsrunden og Bremsarunden

Legg til huskeliste
Annonse

Bremsåsrunden går nord for Bremsetjern og gjennom Bremsåsen Naturreservat, kjent for sin rike flora, bl a mange av Nedre Eikers 24 orkidéarter. Det er merket inn til reservatet med Statens Naturoppsyns gule merker i tillegg til blåmerkingen, og infotavler er satt opp flere steder av Statens Naturoppsyn.

Runden følger lys...

Adkomst med egen bil

Bil til MIF-hytta.

Adkomst med kollektivtransport

Man kan ta buss eller tog til Mjøndalen og så følge merket/skiltet trasé fra stasjonen gjennom bebyggelsen og opp i skogen helt til Bremsëtjenn. Turene blir da betraktelig lenger. Se lenke "Fra Mjøndalen sentrum til Åsen og Mjøndalsskauen".
Annonse