Bremsåsrunden og Bremsarunden

Publisert av: DNT Drammen og Omegn 
Annonse

Om turen

Bremsåsrunden går nord for Bremsetjern og gjennom Bremsåsen Naturreservat, kjent for sin rike flora, bl a mange av Nedre Eikers 24 orkidéarter. Det er merket inn til reservatet med Statens Naturoppsyns gule merker i tillegg til blåmerkingen, og infotavler er satt opp flere steder av Statens Naturoppsyn.

Runden følger lysløypa fra MIF-hytta noen få meter vestover og så rett sørover, tar så av på blåmerka sti til høyre gjennom skauen, ut på lysløypa igjen noen meter og så ut til venstre på sti til Bremsåsen. Følger lysløype tilbake til MIF-hytta når du kommer ned fra Bremsåsen mot østenden.

Bremsarunden går rundt tjernet Bremsetjern. Denne runden går også gjennom Bremsåsen Naturreservat.

Sør for tjernet passeres den store grana Sebjørn, oppkalt etter Sebjørn Hennum, tidligere skogsmester i Nedre Eiker kommune.

Ved vestenden av tjernet går ruta over en ny klopp (2020). 

Kart: Turkart Eiker Sør; Mjøndalsskauen - Sirikjerke 1 : 20 000. Kartet har mye god informasjon om området.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Bil til MIF-hytta.

Adkomst med offentlig transport

Man kan ta buss eller tog til Mjøndalen og så følge merket/skiltet trasé fra stasjonen gjennom bebyggelsen og opp i skogen helt til Bremsëtjenn. Turene blir da betraktelig lenger. Se lenke "Fra Mjøndalen sentrum til Åsen og Mjøndalsskauen".
Annonse