Toppturer til Leitjennfjellet/Vestknabbben og Ertekollen/Brillefjell (Seteråsen)

Publisert av: DNT Drammen og Omegn 
Annonse

Om turen

Turen om Leitjennfjellet og Vestknabben fører deg langs Leitjennsbekken opp til de vakre tjerna Nedre og Øvre Leitjenna og utsiktspunktet Leitjennfjell, 561 moh. 

På Leitjennfjellet øst står en hvilebenk. Ved Øvre Leitjenn nord ligger en flott gapahuk oppsatt av Mjøndalen jeger- og fiskeforening som er til fritt bruk. Det går en umerka sti rundt hele vannet. 

Videre går turen vestover, og bortom utsiktspunktene Røysa og Vestknabben. Så videre nordover til Gosen, hvor du kan ta inn mot Brillefjell (Seteråsen), eller følge runden videre langs Nedbergdammane og ned mot Bråtaseter. I stedet for å gå nordover til Gosen, kan du også gå videre vestover via Hølafjell og Traurennplassen til Kyrfjell og/eller Sirikjerke og videre til Vestfossen.

 Et par hundre meter sør for krysset mot Gosen, ligger Annemari-stua, ei kvistrøys og et kors. Sagnet sier at budeia Annemari her reddet seg fra en bjørn ved å gjemme seg under ei gryte som Dramsen benyttet under tjærebrenning i området. Korset er til minne om Annemari, og går du forbi kan du kaste kvister i haugen og ønske deg noe. Annemari var budeie på Lorthølsetra, som ble flyttet til Nysetra lenger øst fordi det var så mye tusser og troll ved Lorthølsetra...

Turen om Ertekollen og Brillefjell (Seteråsen) starter fra blåmerka sti i stikryss like øst for Korsgårdseter (på den blåmerka stien mellom Sirikjerkeveien og Bremsetjenn/Konnerud). Du kan gå fra P på Sirikjerkeveien.ved gården Dammyr. En avstikker innom gården anbefales, blåmerka sti mellom Vestfossen og Konnerud går gjennom tunet etter eierens ønske. Fra Korsgårdsetra tar turen tar deg opp lia til utsiktspunket Brillefjell, 589 moh, også kalt Seteråsen .

Underveis kan du stikke bortom Ertekollen, utsiktspunkt med utsikt nordover. 

Like øst for Korsgårdsetra ligger den gamle Korsgård og Nedberg gruve, åpningen er lett synlig, like ved stikrysset. Ved Sakrishaugen rett nord for gruva ligger flere skjerp. 

Fra Dammyr følger ruta den såkalte Vinterveien, den gamle tømmerveien som ble nyttet til frakt av tømmer fra skogen og ned til bygda. Du kan gå bortom Gosen, stikryss, og forlenge turen vestover til Kyrfjell og/eller Sirikjerke, eller ta inn på stien mot Vestknabben og Leitjenn.

Kart: Turkart Eiker Sør; Mjøndalsskauen - Sirikjerke 1 : 20 000. Kartet har mye god informasjon om området.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

-Med bil til MIF-hytta, parkering. -Med bil til P-plass på Sirikjerkeveien, ved ferista ved gården Dammyr. -P ved Mjøndalen stasjon, eller Stadion, og følge skilting/merking gjennom bebyggelsen og opp åsen. Turene blir da lengre. -Bil til Øvre Fisketjenn: Kjør Sirikjerkeveien/Såsenveien (bomvei, kun kortbetaling) til Krambudalskrysset, ta inn på Slettfjellveien og følg denne til Øvre Fisketjenn.

Adkomst med offentlig transport

Tog eller buss til Mjøndalen stasjon, og følge skilting/merking gjennom bebyggelsen og opp åsen. Turene blir da lengre.
Annonse