Rossmorunden i Strindamarka - 18 km

Legg til huskeliste
Annonse

Noen sier at Strindamarka er "bare en treningsmark". Men det er også mange muligheter for å gå lengre turer her. Dette er en fin dagstur etter preparerte skiløyper. Terrenget er variert og kupert og domineres av granskog med åpne partier og flotte utsikter fra høydedragene. Turen går hele "Rossmorunden" i de sørlige deler av Strindamarka og fort...

Adkomst med egen bil

Turen er beskrevet med start fra Lohove. Hit er det god atkomst fra boligområdene i nærheten og fra bydelene fra turdragene som fører opp hit fra Berg, Eberg og Moholt. Turen kan også startes andre fra steder nær rundturen som beskrives. Det er jevnlig bussforbindelse fra byen til Lohove.
Annonse