Gjennomgangstur fra Byåsen til Heimdal - om Grønlia og Rønningen 19 km

Legg til huskeliste
Annonse

Dette er en gjennomgangstur i marka godt på "innsida" av bebyggelsen fra Nyborg, Sverresborg eller Kyvatnet og over til Heimdal etter to hovedvarianter. Terrenget er lett, bortsett fra tyngre stigninger opp over Solemsåsen og mot Rønningen på den lengste varianten.

Turen: Med start fra Nyborg er stigningen ganske sterk opp jordene p...

Adkomst med egen bil

Vi kan starte turen både fra Wullumsgården, Nyborg og Kyvatnet. Mange bor med lett atkomst til, og jevnlige bussavganger over Byåsen går forbi disse startstedene. Hovedvarianten starter opp Torshaugløypa der den krysser Gamle Oslovei nord for høyblokkene på Nyborg. Med start langs skiløypa fra Havstein og Kyvatnet tar du over skibrua over Gamle Oslovei og følger lysløypa opp til Femstikrysset. Med start fra Wullumsgården følges skiløypa over Stokkejordene nord for Fjellseterveien opp til Ferista hvor du tar over veien. Ta opp langs lysløypa og ta til venstre der den deler seg og fram til Femstikrysset. Det er parkeringsmuligheter både ved Wullumsgården, Ferista og Kyvatnet.
Annonse