Lårdalstigen 

Publisert av: VandreTelemark-VisitDalen
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Krevende
 • Lengde og varighet
  13,8 km
  6 timer
 • Sesong
  Mai - okt

Den inste delen av Telemarkskanalen er omkransa av bratte og ville fjell. Langs fjellbrynet frå Dalen til Lårdal, er det rydda ein turveg som byr på mange spektakulære og spennande opplevingar.

Mykje av turen går framme på fjellkanten opp til 800 meter over Telemarkskanalen. Langs denne ruta er det også ein flott flora og geologien er helt spesiell. Her kan du helse på segnfigurane "Risen og Gygri", som stend i stein frampå kanten av fjellet, eller betrakte Bandaksfjorden djupt under deg gjennom det storslegne Møyskrivet. Gløstøylnuten er høgste toppen på turen med sine 848 moh. Utsynet over fjorden og fjelli ikring er både vidt, vilt og vakkert.

RUTEBESKRIVELSE:
Dei fleste vel å starte på toppen av Eidsborgberget ovanfor Dalen, og gå mot Lårdal, men det er òg mogleg å gå nedanfrå Dalen eller å starte i Lårdal og gå motsett veg. I sommarhalvåret har du høve til å ta rutebåt den eine vegen. Rutebåten på Telemarkskanalen har fast anløp inn til Lårdal om ettermiddagen.

Turen krev at du er i god fysisk form, og at du ikkje er altfor mykje plaga av høgdeskrekk. Utstyrd med stødige fjellsko og ei god niste er dette ein tur du vil hugse med glede. Det er sjølvsagt mogleg å gå den første delen av turen og vende attende til start. Du kjem likevel til å få med deg fine utsynspunkt. Du kan òg gå inn til Støylsdalen for så å halde fram ned til Lårdal langs bygdevegen (delvis asfalt). Denne innfarten er før du kjem til Heddebu, som er ei hytte som er open for bruk. Etter hytta kjem det tøffaste og mest krevjande partiet på turvegen. Du går då veldig bratt ned mot Bandak før det ber oppover att over eit høgdedrag og så ned til Lårdal.

Turkart: Tokke 1: 50 000

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Om du kjem langs E-134, tek du av i Høydalsmo på Fv 45 mot Dalen. Om lag 1 km etter at du har passert Eidsborg, er det avkøyring på venstre hand (skilta ”Lårdalstigen”). Frå Dalen følgjer du Fv 45 mot Høydalsmo. På toppen av Eidsborgberget, etter ca. 4 km, er det avkøyring på høgre hand (skilta ”Lårdalstigen”). Parkering ved enden av grusveg (ikkje framom tunnelinngangen).

Om du vel å starte i Lårdal, kan du følgje skiltinga mot Lårdal frå Fv 45 mellom Høydalsmo og Dalen. Halvvegs nede i grenda Lårdal er det parkering på venstre sida ved Eben-Ezer.
Annonse

Publisert av

VandreTelemark-VisitDalen