Annonse

Om turen

Rondandestien strekker seg fra Bjørvika i Oslo til Hjerkinn på Dovre og byr på en lang vandring gjennom kulturlandskap, skogkledte åser, myke østlandsfjell og høye topper i Rondane. Underveis kan du komme innom flere store kulturskatter på Østlandet.

Rondanestien - Fra fjord til fjell er et samarbeidsprosjekt mellom DNT Oslo og Omegn, Nannestad Kommune, Eidsvoll Kommune, Hamar og Hedmarken Turistforening og DNT Lillehammer.

Fra Bjørvika i Oslo strekker stien seg opp gjennom Nordmarka og Romeriksåsene til Nannestad. Den passerer på nordsiden av hovedflyplassen på Gardermoen, og stryker forbi Eidsvollsbygningen. Stien krysser Vorma sør for Mjøsa og strekker seg ut over Hedmarksvidda på østsiden av Mjøsa. Den dreier nord like øst for Lillehammer, og rir åskammen på østsiden av Gudbrandsdalen. Den kommer inn på stinettet i Rondane ved Gråhøgdbu, og krysser Rondane fra sør til nord. Stien avsluttes ved Hjerkinn på Dovre.

Langs ruta er det overnattingssteder du kan benytte, som ligger i passelig avstand mellom hverandre. Disse varierer i ulike typer, fra enkle husvære til betjente hytter. Ønsker du å være mer fri fra de oppsatte etappene er det også fint med telt.
Selve turen er omlag 40 mil, og en bruker omlag 3 uker på hele. Mange velger å dele opp ruta i over flere år, mens andre går hele i ett. Valget er ditt!

Dersom du fullfører hele stien har du fortjent Rondemerket. I tillegg får du hederlig omtale på Rondanestien.no.

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

Adkomst med kollektivtransport

Buss, bil eller båt eller tog til Oslo sentrum (Oslo Plaza)

Bestillingsbuss eller tog fra Hjerkinn

Annonse