Søgne - Langenes - Donevann rundt

Publisert av: DNT Sør 
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  5,0 km
  1 time, 45 minutter
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Hele året
Midt-Agder Friluftsråd gjør en stor innsats for å tilrettelegge områdene ved Donevann, Helleviga og Romsviga som en stor friluftspark. Mange plasser er det utplassert griller, gapahuker, toalett, oppslagstavler og tilbud til skoler og barnehager om naturskole. (Henvendelse i tlf. 958 51 111.)
Gå vestover langs fylkesveien og følg skiltingen og blåmerkingen langs vannet mot Roligheda som er en del av naturskolen. Hele løypa er merket fram til du igjen kommer ut på fylkesveien.
Ved Roligheda er det rester etter en husmannsplass som var bebodd til utpå 1700-tallet. Her er også en tilrettelagt leirplass.
Gå videre mot nord og se Skomagernibben nedenfra.
(Skomager-nibben: Et sagn forteller at en dødsdømt skomaker kunne bli fri dersom han kunne sitte på det høye, spisse fjellet og sy et par sko. Det så ut til at han skulle klare det, men han mistet nåla da han skulle sy det siste stinget. Han lente seg framover for å fange nåla, mista fotfestet, ramla utfor fjellet og døde.)
Oppe ved Svensvigvaren er utsikten utover skjærgården og havet fantastisk. Følg veien du kommer til ned mot fv 456 og gå tilbake til utgangspunktet.
Pass opp for biltrafikken. Kanskje kafeen i Romsviga eller i Helleviga er åpen?
Turkartet Rossevann dekker området. Kartet selges av DNTSør, Midt-Agder Friluftsråd og bokhandelen på Tangvall i Søgne.
(Lagt ut av Floke Bredland - floke@online.no)

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Følg fv 456 ca. 9,5km fra E39 på Tangvall eller velg fv 456 fra E39 i Kristiansand. Parker ved parkeringsplassen til Romsviga, rett ved Langenesveien, eller kjør ned til parkeringsplassen mot Helleviga. Gratis parkering.
Annonse

Publisert av