Søgne - Langenes - Donevann rundt

Legg til huskeliste
Annonse
Midt-Agder Friluftsråd gjør en stor innsats for å tilrettelegge områdene ved Donevann, Helleviga og Romsviga som en stor friluftspark. Mange plasser er det utplassert griller, gapahuker, toalett, oppslagstavler og tilbud til skoler og barnehager om naturskole. (Henvendelse i tlf. 958 51 111.)
Gå vestover langs fylkesveien og følg skiltingen o...

Adkomst med egen bil

Følg fv 456 ca. 9,5km fra E39 på Tangvall eller velg fv 456 fra E39 i Kristiansand. Parker ved parkeringsplassen til Romsviga, rett ved Langenesveien, eller kjør ned til parkeringsplassen mot Helleviga. Gratis parkering.
Annonse