10 - kilometer´n (på Mjøndalsskauen)

Legg til huskeliste
Annonse

Denne runden følger i store trekk skiløype/lysløype.

Ved Bekkestua, ca. 1 km. vest for Bremsetjenn, kan man velge andre blåmerka stier, også.

Ved Bekkestua starter også Grytjernsrenna. Grytjernsbekken er på to steder gravd ut og sprengt ut i 1770-åra for å sikre vann til sagene og møllene i Mjøndalen. Disse stedene er Hølafloa i Ås...

Adkomst med egen bil

-Bil til MIF-hytta. -P ved ferista ved gården Dammyr på Sirikjerkeveien, Følge blåmerke/skilta sti østover til Korsgårdsetra og videre mot Bremsåsen/Bremsa. Turen blir da lenger. Gå inn på 10-km´n ved Bekkestua. -P ved Mjøndalen stasjon, eller Stadion, og følge skilting/merking gjennom bebyggelsen og opp åsen til Bekkestua. Turen blir da lenger.

Adkomst med kollektivtransport

Tog eller buss til Mjøndalen stasjon, eller Stadion, og følge skilting/merking gjennom bebyggelsen og opp åsen til Bekkestua.
Annonse