Tur inn til botnen av Vøringsfossen

Publisert av privatperson
 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  1,3 km
  1 time, 30 minutter
  En vei
 • Sesong
  Mai - sep
Storgjel - Vøringsfossen - Storegjel.

Dette er ein flott tur der du kan oppleve å sjå fossen frå botnen. Parker bilen ved Storegjel, i parkeringslomma mellom 2. og 3. tunnel i Måbødalen (øvre utgang av Måbøtunnellen). Følg gangveg ned på gamlevegen, og følg denne nedover ca 300 meter. Ved svingen står eit skilt til ”Vøringsfossen”, der stien ned til elva begynner. Følg stien innover og over ei hengebru der du ser fossen. Gå berre ein og ein person over hengebrua. Ver merksam på at det er glatt og ulendt terreng ved fossen på grunn av vannsprut. Stien innover går delvis over ustabil ur, slik at ein må vere forsiktig.

Turen er eigna heile sommaren frå ca 15. mai til oktober (bør vere snøfritt).

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Parker bilen ved Storegjel, i parkeringslomma mellom 2. og 3. tunnel i Måbødalen (øvre utgang av Måbøtunnellen).
Dette turforslaget er laget og publisert av en privatperson. UT.no er ikke ansvarlig for feil eller mangler i turforslaget, og kan ikke bli holdt ansvarlig for skader eller situasjoner som måtte oppstå hvis du følger denne turen.