Steinsholmen og helleristningene

Legg til huskeliste
Annonse

Ved Mjøsa sør for Moelv finner du både helleristninger fra steinalderen og ruiner etter en borg fra 1200-tallet. Våren er tida for å ta denne turen, for det er bare når Mjøsa har lav vannstand at du når tørrskodd ut til den spennende historien om borgruinene.

Fra parkeringen ved pizzeriaen i Moelv krysser du hovedvegen og tar en smal veg langs dyrket mark ned mot anlegget til Moelv vannskiklubb. Vis aktsomhet for veiarbeidet og ikke kryss veien utenfor gangfelt. Etter rundt 100 meter kommer du til ei informasjonstavle hvor du kan lese om geologien og plantelivet i området. Du følger stien forbi klubbhuset til vannskiklubben og passerer plassen Korgerstua, som har gitt navn til vika nedenfor. Nede ved Mjøsa svinger du til venstre og går langs stranda, før du kommer inn i skogen. Her er det litt vanskelig å se stien, men du skal forbi noen store bjørker. Hold svakt til venstre når du har passert bjørkene. Etter ca. 300 meter er du framme ved helleristningene. De er hugget inn i en stor flyttblokk 30 meter fra Mjøsa. I alt er det registrert 16 identifiserbare elgfigurer på steinblokken. Når vannstanden i Mjøsa er på det laveste om våren, kan du gå tørrskodd ut til Steinsholmen. På denne vesle holmen finner du ruiner på 18x20 meter, noe som tyder på at det en gang lå et monumentalt bygg her. Borgen, som har fått navnet Mjøskastellet, ble anlagt av Håkon IV Håkonsson. Mjøskastellet var trolig strategisk plassert der Mjøsa er på sitt smaleste for å kunne kontrollere trafikken på innsjøen. Mjøskastellet ble
nevnt i kilder første gang i et pavebrev fra år 1234 og i Håkon Håkonssons saga fra 1260-tallet. Det er en spennende opplevelse å vandre rundt i de gamle ruinene, ikke minst for barn.

Adkomst med egen bil

Denne turen kan gåes tidlig på våren når det er lite vann i Mjøsa, ellers kommer man ikke fram annet enn med båt eller badedrakt.. Ta av E6 mot Moelv, kryss nr. 76. Etter 180 meter tar du av til høyre på riksveg 213, Storgata, og kjører sørover til parkering ved Mjøsa Pizzeria & Restaurant, adr. Storgata 183, Moelv.
Annonse