Til topps på Storheia fra Grønlia, 565 moh.

Legg til huskeliste
Annonse
Storheia er den høyste toppen i Bymarka. Trondhjems Turistforening anla en sti hit allerede i 1896. Samme år bygde foreningen hytte på toppen. Hytta var utsatt for mye hærverk, og turistforeningen solgte hytta for ned-riving i 1905. I 1931 ble det satt opp ny og mindre hytte. Den ble brent ned under kontrollerte former i 1969. Fortsatt er det et par steinrøyser på toppen som viser hvor hyttene sto.
I klarvær er det en storslagen og vid utsikt fra toppen: Over Byneset og fjorden med Buvika og Orkdals-fjorden, ut mot Trondheimsleia og fjellene på Fosen. I øst kan man se Verdals- og Selbufjellene, Sylan og Jervfjellet. I sør kan man bl.a. se Trollheimen og til og med Snøhetta når det er riktig klart. Mot vest ser man Heimsfjellet og Omnsfjellet.

Fra Grønlia kan man følge den gamle TT-stien fra 1896 opp til Storheia. Den går i sjarmerende terreng med små myrer, gran- og furuskog, det meste av veien med god utsikt østover. Etter hvert som en nærmer seg toppen, blir utsikten videre og vege-tasjonen endrer seg i det en nærmer seg skoggrensa.
Stien starter bak hytta og tar av i nordvestlig retning (pass på at du ikke følger stien opp mot Vintervannet). Den krysser de bløte partiene i bunnen av Skjellbreidalen, videre slynger den seg fint opp lia på vestsida av dalen opp til Kvistingen Den går over demningen ved Kvistingen og opp mot toppen på den nordøstlige sida av Storheia. Stien er grei å følge opp til Kvistingen, men derifra og opp til toppen kan det være litt vanskeligere. Kart vil være til hjelp.
Distansen fra Grønlia er ca 3 km, fra Lian 7-8 km.

Turalternativer:
Fra Fjellseter er det en fin og variert tur med mange fine utsyn og passasjer i grensa opp mot "snaufjellet". Fra Vintervatnet ligger stien innenfor Bymarka naturreservat. Følg stien/veien i retning Elgset-hytta. I en skarp høyresving 2-300 meter etter Svingkleiva tar en av fra veien og inn på skiltet og bred sti mot Storheia. Stien går delvis i fuktig terreng, men den er kloppet og delvis fin å gå under normale forhold. Solid fottøy er en fordel. Den siste delen opp mot toppen er bratt. Vel oppe er det tid for å nyte utsikten – hvis været tillater det. Det er mange fine rasteplasser i nærheten av toppen, både på sør- og vestsida.
Distansen fra Fjellseterområdet er ca 5 km, det meste i slakt terreng. Med en liten avstikker fra denne beskrevne ruta, kan en legge turen innom Elgsethytta.

UT I MARKA
- 58 turer i Trondheimsområdet
Obligatorisk turbok for deg som liker å gå i Marka.

Adkomst med egen bil

Fra Vintervatnet
Annonse